M. K. Čiurlionio kūrybos recepcija ir reprezentacija XX a. antrojoje pusėje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
M. K. Čiurlionio kūrybos recepcija ir reprezentacija XX a. antrojoje pusėje
Alternative Title:
Reception and representation of M. K. Čiurlionis at the end of the 20th century
In the Journal:
Menotyra. 2002, Nr.2 (27), p. 18-26
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Čiurlionis; Parodos; Palikimas; Nacionalinė kultūra; Tradicijos; Kontekstas; Simbolizmas; Abstrakcija; Abstrakčioji dailė; Modernizmas; Menų sąveika; Ezoterika.; Čiurlionis; Exhibitions; Heritage; National culture; Traditions; Context; Symbolism; Abstraction; Abstract art; Modernism; Art interaction; Esoterica.
Keywords:
LT
Abstrakcija; Dailė / Art; Ezoterika.; Kontekstas; Menų sąveika; Modernizmas / Modernism; Nacionalinė kultūra; Palikimas; Parodos / Exhibitions; Simbolizmas / Symbolism.
Summary / Abstract:

LTSkaitant įvairių laikų tekstus apie M. K. Čiurlionį, juntamas skirtingų „epochų alsavimas“. Menotyrininkų bei žurnalistų rašiniai, muziejininkų kuriamos parodų koncepcijos ir net parodų salių adresai atspindi laikmečio idėjas bei kultūrinių orientyrų kaitą. XX a. II pusės čiurlioniana tokia gausi, kad pasibaigus šimtmečiui išties verta į šią medžiagą pažvelgti istoriografijos aspektu. Paskutinįjį praėjusio šimtmečio dešimtmetį įvyko nemažai M. K. Čiurlionio kūrybos parodų užsienyje. Jų pobūdis (pristatymo koncepcijos autoriai bei rengėjai dažniausiai būdavo ne Lietuvos muziejininkai) ir vertinimai įvairių šalių spaudoje iškalbingai papildo svarstymus iki šiol mums dar ne visai aiškiu klausimu: kokia M. K. Čiurlionio vieta Europos meno istorijoje. Šiame straipsnyje aptariamos pagrindinės tezės, liečiančios jo kūrybos suvokimą ir vertinimą XX a. II pusėje; mėginama nustatyti jų įtaką menininko kūrybos recepcijai Lietuvoje ir pasaulyje. Su šiuo tikslu susijęs mėginimas pateikti požiūrių į M. K. Čiurlionio kūrybos kaitą ir aptarti svarbiausias parodas bei jų reikšmes naujausiems teoriniams apibendrinimams. Straipsnyje analizuojama, kaip M. K. Čiurlionio kūryba taikyta Lietuvos įvaizdžio kūrybai, šalies kultūros reprezentacijai, ir parodoma, kaip formavosi mitologizuotas dailininko įvaizdis. Aptarti kai kurie nauji požiūriai į M. K. Čiurlionio dailę, galintys suteikti impulsų naujai jo palikimo interpretacijai. [Iš leidinio]

ENThe article is dedicated to the historiographical discussion of the literature and art history concerning M. K. Čiurlionis and analysis of his international exhibitions. The dependence of Soviet art criticism on political considerations precluded the formation of an objective opinion in Lithuania. Foreign researchers took interest in M. K. Čiurlionis not only in the theoretical aspect, but also sought to exhibit his creations in the West. The analysis of their correspondence with the National M. K. Čiurlionis Art Museum, carried out for the first time in Lithuania, and the discussion on the material concerned with M. K. Čiurlionis' exhibitions in Berlin, Bonn, Paris, Montreal, Warsaw and elsewhere argue this. The conclusion is drawn that the features of M. K. Čiurlionis' reception reflect the characteristic tradition of Lithuanian culture evident in the fine arts to search constantly not only for artistic but also for other meanings - symbolic, ideological, political. This artist was always regarded as a national hero in Lithuania. The two different approaches to M. K. Čiurlionis - as a patriotic symbol and as an exceptional personality in the international artistic life (the history of the creation of abstraction) has strengthened even more the status of this legendary figure. Any role as a rule is not useful for a productive reception. The article states that the international exhibitions and the appreciation of M. K. Čiurlionis in the West ought to force the art criticism in Lithuania to reconsider the value of M. K. Čiurlionis' creations and innovations. [From the publication]

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/12502
Updated:
2018-12-17 11:00:36
Metrics:
Views: 15    Downloads: 6
Export: