Lietuviškojo modernizmo magistralės ir Naujosios Vienos mokyklos idėjų paraštės

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuviškojo modernizmo magistralės ir Naujosios Vienos mokyklos idėjų paraštės
Alternative Title:
Main lines of Lithuanian modernism and margins of the New Viennese school-based ideas
In the Journal:
Menotyra. 2008, t. 15, Nr. 1, p. 54-81
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Modernizmas; Eilė; Serija; Mikroserija; Transpozicija; Naujosios Vienos mokykla; Mikalojus Konstantinas Čiurlionis; O. Balakauskas.
Keywords:
LT
Mikroserija; Modernizmas / Modernism; Naujosios Vienos mokykla; Poezija / Poetry; Serija; Transportas / Transport.
Summary / Abstract:

LTAtskaitos tašku imant Naujosios Vienos (A. Schönbergo) mokyklos skleidžiamas technologines naujoves, straipsnyje gvildenama, kaip lietuvių muzika įsiterpė į Europos modernizmo procesus. M. K. Čiurlionio ir O. Balakausko kūryba leidžia kalbėti apie du modernistinių idėjų rezonansų laikotarpius – „prieš“ ir „po“ A. Schönbergo mokyklos. Bandoma įrodyti, kad lietuvių kompozitoriai nebuvo vien tik pasyvūs struktūrinių bei technologinių naujovių vartotojai, bet kartu siūlė savitą jų traktuotę. Ypač originaliai Lietuvoje buvo kuriama ir transformuojama eilės (serijos, mikroserijos) transpozicijų / transpoliacijų idėja. Tyrinėjime taikomi komparatyvistinis, analitinis ir interpretacinis metodai. [Iš leidinio]

ENBy taking the technological innovations, disseminated by the New Vienna School (A. Schönberg) as the starting point, the article examines the ways the Lithuanian music entered the European modernization processes. The oeuvre of M. K. Čiurlionis and O. Balakauskas allows for talking of two time periods of resonance of modernist ideas, i. e. “before” and “after” A. Schönberg’s school. Attempts are made to prove that Lithuanian composers were not only passive consumers of structural and technological innovations, but also proposers of a peculiar treatment of such innovations. The idea of transposition / transpolation of the succession (series, micro-series) was developed and transformed in Lithuania in an especially original manner. The study employs the methods of comparison, analysis and interpretation.

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14730
Updated:
2018-12-17 12:13:10
Metrics:
Views: 60    Downloads: 7
Export: