1944-1953 metų partizaninio karo Lietuvoje istoriografija

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
1944-1953 metų partizaninio karo Lietuvoje istoriografija
Alternative Title:
Historiography of the resistance movement in Lithuania in 1944-1953
In the Journal:
Istorija [History]. 2006, Nr. 64, p. 52-64
Keywords:
LT
20 amžius; 1940-1990. Lietuva okupacijų metais.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje glaustai apžvelgiama Lietuvos antisovietinio judėjimo, 1944–1953 m. siekusio atkurti nepriklausomą valstybę, istoriografija, bandoma apibūdinti rezistencijos tyrimų rezultatus, vyraujančias interpretacines kryptis, kai kurias problemas, raidą ir tendencijas, istorikams aktualius uždavinius. Publikuojamame darbe pasipriešinimo istoriografija suskirstyta į pagrindinius kokybiškai skirtingus etapus, apžvelgiami žymesni tautinio Atgimimo ir nepriklausomos Lietuvos laikotarpio bei išeivijos darbai. Dėl pernelyg ideologinio ir nemokslinio sovietinės istoriografijos pobūdžio jai dėmesio skirta mažiau ir ji apibūdinta tik bendrais bruožais. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Partizaninis karas; Partizaninis pasipriešinimas; Rezistencija; Antisovietinis judėjimas; Lithuanian historiography; Partisan war; Partisan resistance; Resistance movement; Anti-soviet movement.

ENThe article gives a brief overview of the historiography of Lithuania's anti-Soviet movement that sought to restore the country's independence in 1944-1953, describes results of research into resistance, the most common interpretations, some problems, development and trends as well as tasks relevant to historians. In this publication, the historiography of resistance is divided into the main qualitatively different stages. It describes significant work done in the period of national revival and independent Lithuania as well as of emigrants. Due to too ideological and unscientific Soviet historiography, it was described only in general terms.

ISSN:
1392-0456; 2029-7181
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5075
Updated:
2022-09-21 17:51:05
Metrics:
Views: 174    Downloads: 68
Export: