Lietuvos laisvės armija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos laisvės armija
Publication Data:
Kaunas : Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga, 2002.
Pages:
288 p
Notes:
Kn. taip pat: Pratarmė / Andrius Rondomanskis, p. 5-12.
Contents:
Įžanginis žodis — Pratarmė — 1. Lietuvos Laisvės Armijos veiklos atspindžiai šaltiniuose ir istoriografijoje. Archyviniai dokumentai ir jų tyrinėjimo klausimai. Okupantų ideologinė kova ir Lietuvos Laisvės Armija. Spausdinti šaltiniai, istoriografija — 2. Lietuvos Laisvės Armija 1941–1944 m. kovoje su naciais. LLA įsteigimas ir organizacinė raida 1941–1943 m. LLA struktūriniai pokyčiai ir veikla 1943–1944 m. Lietuvos Laisvės Armijos parengtis 1944 m. liepos–rugpjūčio mėn. LLA kovos planai ir jų įgyvendinimas — 3. LLA 1944–1946 m. kovoje su sovietais. LLA vadovybės bandymai įveikti dezorganizaciją. 1944 m. spalis–birželis. LLA partizanai rusų užnugaryje 1944–1945 m. LLA transformacijos į visuotinę pasipriešinimo organizaciją pabaiga — 4. LLA – visuotinis pasipriešinimas ir jo dalis — Lietuvos Laisvės Armijos dokumentai — LLA vadas Kazys Veverskis — Išvados — Svarbesnioji LLA bibliografija.
Keywords:
LT
Antinacinis-antisovietinis pasipriešinimas 1941-1948 m.; Antrasis pasaulinis karas; Ginkluotas pasipriešinimas; Lietuvos laisvės armija; Lietuvos laisvės armija, istorija; Lietuvos okupacija 1944 m; Memuaristika; Organizacija; Sovietų režimas.
EN
Armed resistance; Ego-documents; Lithuanian Freedom Army; Lithuanian Freedom Army, history; Nazi Resistance Movement; Organization; Soviet Resistance Movement 1941-1948; The Occupation of Lithuania in 1944; The Soviet regime; World War II.
Summary / Abstract:

LTIstoriko K. Kasparo studijoje gvildenama vienos iš antinacinio-antisovietinio Pasipriešinimo organizacijų - Lietuvos laisvės armijos istorija (1941- 1948 m.). Leidinyje spausdinami ir kai kurie organizacijos dokumentai, LLA vado K. Veverskio biografija. Iliustruota nuotraukomis ir dokumentų faksimilėmis. [Anotacija knygoje]

ISBN:
9986577497
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40066
Updated:
2019-11-17 19:47:33
Metrics:
Views: 49
Export: