Iš Oriento Vakarų link : LDK bajoro kontušinis kostiumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Iš Oriento Vakarų link : LDK bajoro kontušinis kostiumas
Alternative Title:
From Orient Towards the East: the Kontush Costume of the Nobleman of the Grand Duchy of Lithuania
In the Journal:
Menotyra. 2005, Nr. 2 (39), p. 10-16
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Sarmatizmas; Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth); Kostiumai, tautiniai; Kontušas; Bajorija; Kontush costume.
Keywords:
LT
Abiejų Tautų Respublika (ATR; Rzeczpospolita Obojga Narodów; Žečpospolita; Sandrauga; Polish-Lithuanian Commonwealth; Lenkija ir Lietuva; Lenkijos ir Lietuvos Valstybė; Lenkijos-Lietuvos unija); Bajorai, didikai ir magnatai / Nobles and magnates; Kontušas; Kostiumai, tautiniai; Kultūros paveldas / Cultural heritage; Sarmatizmas.
EN
Kontush costume.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama Abiejų Tautų Respublikos bajoro kostiumo genezė, savitumas, simbolizmas, išskiriant svarbiausias Respublikos bajoriškosios visuomenės skonio orientalėjimo priežastis, kurių dėka dar XVI a. prasidėjo, o XVII a. buvo galutinai užbaigtas formavimasis ypatingos luominės aprangos, įgavusios „tautinio“, „kontušinio“, arba „lenkiško“, kostiumo pavadinimą. Autorė, remdamasi istoriniais šaltiniais, amžininkų liudijimais ir ikonografiniu palikimu apibūdina svarbiausius bruožus, kuriais pasižymėjo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų ir bajorų apdarai, nustato jų ištakas, keitimosi priežastis ir pagrindinius raidos etapus. Kaip tikina dokumentai ir liudija ikonografiniai šaltiniai (daugiausia medžio raižiniai, medaliai, tapyti portretai) ir jais pasirėmę tyrinėtojai, LDK bajorų apranga ilgą laiką buvo labai nevienalytė; aprašuose nurodomi pačios įvairiausios kilmės ir mados drabužiai. Tokia įvairovė tuomet buvo būdinga daugeliui Europos kraštų ir tik baigiantis XVI a. drabužiai daugmaž suvienodėjo. Dauguma itališko-ispaniško pavyzdžio apdarų išnyko kartu su Jogailaičių valdymo pabaiga. Per ateinančius maždaug pusantro šimto metų Respublikoje gana nuosekliai ir vis spartėjančiu tempu ėmė formuotis vyriškos aprangos modelis, rodęs, jog šiame krašte akivaizdžiai keičiasi žmonių orientacija. Jie tebesižvalgo į Vakarų madas, bet vis labiau savinasi kažką, atėjusį iš priešingos krypties – Oriento, ir iš abiejų drabužių sampynos ima kurti visai savitą kostiumą.

ENThe article analyses the genesis, originality, symbolism of a nobleman’s costume of the Republic of the Two Nations distinguishing main causes of the taste of the nobility society of the Republic becoming more oriental due to which the formation of special estate clothing, which acquired the name of “national”, “kontush”, or “Polish” costume, and which began as early as the 16th century was finally completed in the 17th century. On the basis of historical sources, testimonies of the contemporaries and the iconographic heritage the author characterises main features that clothes of the nobility of the Grand Duchy of Lithuania distinguished themselves, establishes their sources, causes of their change and main stages of development. According to the documents and iconographic sources (mainly woodcarvings, medals, paintings) clothes of the nobility of the Grand Duchy of Lithuania was not uniform for a long time; descriptions specify clothes of the most different origin and fashion. At that time such a variety was more typical of many European countries and it was only at the end of the 16th century that their clothes became similar. The majority of clothes of an Italian-Spanish type disappeared together with the end of the rule of the Jagellonians. Within the next one and a half year a model of men’s clothes began to form rapidly in the Republic, which showed that people’s orientation clearly changed in that land. They were still looking at Western fashions but they adopted something that came from the opposite direction – the Orient more, and from the combination of both they created an original costume.

ISSN:
1392-1002; 2424-4708
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/817
Updated:
2018-12-17 11:32:51
Metrics:
Views: 59    Downloads: 17
Export: