Sakralieji baltų kultūros aspektai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Sakralieji baltų kultūros aspektai
Alternative Title:
Sacral aspects of the Baltic culture
Editors:
Usačiovaitė, Elvyra, sudarymas [com]
Publication Data:
Vilnius : Lietuvos kultūros tyrimų institutas, 2012.
Pages:
487 p
Series:
Notes:
Bibliografija prie skyrių ir asmenvardžių rodyklė.
Contents:
Įvadas. Pirmoji meilė - Lietuva / E. Usačiovaitė — T. Civjan. Nikolaj Michailov: iš nepublikuotų ir neužbaigtų darbų / Nikolaj Michailov: iš nepublikuotų ir nebaigtų darbų / T. Civjan — Nikolajaus Michailovo baltų ir slavų mitologijos tyrinėjimai / M. Zavjalova — I. Teoriniai sakralumo aspektai. N. Kardelis. Filosofiniai religinių simbolių aspektai ; V. Bagdonavičius . Vydūniškoji religijos simbolių interpretacija ; L. Astra. Sakralybė senojoje lietuvių kultūroje ; M. Bumblauskas. Žemaitijos virsmo iš pagoniškos į krikščionišką visuomenę klausimu — II. Dievai, apeigos, jų mitiniai įvaizdžiai. E. Usačiovaitė. Baltų papročiai ХIII a. Livonijos kronikų duomenimis ; L. Klimka. Apie baltų mitologijos struktūrą: sūduvių ir prūsų dievų hierarchija ; E. Miltakis. Prūsų dievas Patrimpas Simono Grunau kronikoje ; N. Laurinkienė. Šv. Jurgis ir jo pirmtakai ; R. Balsys. Jauja - XVI-XVII a. valstiečių "bažnyčia" ; S. Ryžakova. Šventumo samprata latvių liaudies tautosakoje ir pasaulėžiūroje — III. Ženklai ir simboliai. E. Zaikovskij. Pagoniškieji radimičių tikėjimai: baltiškasis kontekstas ; R. Kregždys. Baltų mitologemų genezė: amalas 'Viscum album' ; V. Masiulionytė. Apie vieną vaisių: obuolys lietuvių kultūroje ir kalboje ; D. Razauskas. Dievo krosnis: vienas mitopoetinio pasaulėvaizdžio blyksnis ; J. Zabulytė. Medžiuose įrėžti kryžiai ir jų kontekstas - mediniai kryželiai ir koplytėlės medžiuose —IV. Naujų istorinių šaltinių paieška. V. Ališauskas. Deivių vaizdinio apmatai pagal XVI-XVII a. rašytinius šaltinius ; J. Kursytė. Akmenų sakralumo pėdsakai ; J. Urtāns. Akmeniniai Piedrujos Tolojevcų kapinių kryžiai ; V. Sadyra. Religiniai įvaizdžiai baltų gyvenvietėse geležies amžiuje Baltarusijoje ; V. Kulakov. Antkaklių iš Hammersdorf / Młoteczno kilmė: puošybos genezė ir semantika ; U. Arnold. Vokiečių ordino istoriografijos ištakos — Trumpai apie autorius — Asmenvardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Nikolajus Michailovas; Baltarusija (Belarus); Vokietija (Germany); Lietuva (Lithuania); Rusija (Russia); Archeologija / Archaeology; Krikščionybė. Teologija / Christianity. Theology; Mitologija / Mythology; Mokslo šaltiniai / Sources of science; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites; Prūsai / Prussians; Religija / Religion; Senieji tikėjimai / Old religion; Baltų kalbos / Baltic languages.
Summary / Abstract:

LTLeidinys - memorialinis, pašvęstas žymaus baltisto ir slavisto Nikolajaus Michailovo (1967-2010) atminimui. Jo pradžioje pateikiami biografiniai Michailova duomenys, įvertinamas mokslinis indėlis į senovės baltų kultūros tyrimus, publikuojamas tekstas iš palikimo. Knyga skirta pagrindinei religijotyros problemai - sakralumui. Jos autoriai - dvidešimt trys Lietuvos ir užsienio (Latvijos, Rusijos, Baltarusijos, Vokietijos) mokslininkai - tirdami šventumo bei sakralaus simbolio klausimus remiasi jau žinomais ir savo naujai atrastais archeologiniais paminklais, rašytiniais šaltiniais. Analizuoja hierofanijos (šventumo pasirodymus), dievų atributus, jiems skirtas apeigas, atskleidžia senosios baltų kultūros elementus lietuvių ir latvių papročiuose, tautosakoje. Knyga skirta specialistams - humanitarams, akademiniam jaunimui, pedagogams ir visiems besodomintiems baltų kultūra. [Anotacija knygoje]Reikšminiai žodžiai: Baltai; Baltų kultūra; Religija; Sakralumas; Mitologija; Pagonybė; Papročiai; Tautosaka; Tautosaka; Dievai; Krikščionybė; Archeologija; Kronikos; Lietuviai; Latviai; Prūsai; Baltistai; Nikolajus Michailovas; Balts; Baltic culture; Religion; Sacrality; Mythology; Paganism; Customs; Folklore; Gods; Christianity; Archeology; Chronicles; Lithuanians; Latvians; Prussians; Baltists; Nikolaj Michailov.

Parts:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/85479
Updated:
2022-01-19 17:20:24
Metrics:
Views: 77
Export: