Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje: etnokrikščioniškoji ir modernioji religinė kultūra Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje: etnokrikščioniškoji ir modernioji religinė kultūra Lietuvoje
Alternative Title:
Church's relations with the government and society in Lithuania: pre-christian and modern religious culture in Lithuania
In the Book:
Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai / sudarytoja Gintarė Žukaitė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. P. 11-19
Keywords:
LT
Bažnyčia / Churche; Etnokrikščioniškoji kultūra; Religija / Religion; Valstybė / State; Visuomenė.
EN
Church; Ethno Christian Culture; Religious Culture; Society.
Summary / Abstract:

LTVDU mokslo ir tyrimų klasteris „Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje" tyrinėja Tridento Susirinkimo nutarimų įgyvendinimo Lietuvoje specifiką, dvasininkijos santykius su bajorija, miestiečiais ir valstietija Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės gyvavimo laikotarpiu, dvasininkų ir pasauliečių santykius teisiniu-kriminaliniu aspektu, mariologinius Lietuvos meno siužetus bei etnokrikščioniškąją Lietuvos ir kaimyninių šalių kultūrą. Etnokrikščioniškoji ir modernioji religinė kultūra Lietuvoje - vienas iš klasterio „Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje" narių prof. habil. dr. Alfonso Motuzo tyrimų objektų. Medžiaga renkama dalyvaujant mokslinėse ekspedicijose, dirbant Lietuvos centriniame, arkivyskupijų bei vyskupijų kurijų, bažnyčių archyvuose. Siekiama pristatyti ir atskleisti etnokrikščioniškosios kultūros moderniosios kultūros kontekste Lietuvoje unikalumą ir sąsajas su kaimyninių šalių kultūromis. Tyrimai papildo Lietuvos kultūros istoriją, suteikia žinių studijuojantiems, skatina naujus tyrimus. [Iš leidinio]

ENEthno Christian and modern religious culture in Lithuania is one of the research themes in the cluster of "Church's relations with state and society in Lithuania". The research material was collected during scientific expeditions and from central Lithuanian, archbishopric, bishopric and church archives in 2008-2011. The aim of the research is to present and reveal the peculiarity and uniqueness of Lithuanian ethno Christian culture and its contacts with the cultures of neighboring countries. Nowadays, the preservation of ethno Christian culture is one of the problems for the science of Lithuanian Catholic Church history and ethnology, and it is relevant for today's Church and education. The culture is constantly changing; therefore, the goal of this cluster is to reveal its change. Results of the research will supplement to the storehouse of Lithuanian culture history, will provide knowledge for students and will lead to new researches. The cluster researches were carried out on objects situated in Tytuvėnai, Vepriai and Žemaičių Calvaries Roads of the Cross and in the Hill of Crosses. Scientific insights were legitimized by scientific monographs about the above mentioned sites, Lithuanian and foreign scientific journals and other sources. Second, new scientific insights were revealed about manifestations of St. Casimir's cult in Lithuania and Poland. Third, the already existing and published material was supplemented by new and unique information, which revealed that piety of the Hill of Crosses and Šiluva Lourdes today belongs to the modern religious culture. Fourth, gathered material presented inter-religious ethno cultural dialogue among Lithuania, Poland and Latvia, which today is especially important. After reassessing the presented material, it can be perceived, that there will be a need for a new research of ethno Christian and modern religious culture in Lithuania in the future. [From the publication]

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/45675
Updated:
2017-12-04 09:29:23
Metrics:
Views: 16
Export: