Veprių Kalvarijų maldos ir giesmės

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Veprių Kalvarijų maldos ir giesmės
Alternative Title:
Prayers and himns of Vepriai calvaries
Publication Data:
Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2010
Pages:
191 p.
Notes:
Bibliografija.
Keywords:
LT
Giesmė; Kalvarijos; Kalvarijų giesmės; Kalvarijų maldos; Liaudies pamaldumo praktika; Lietuvos katalikų bažnyčia; Malda; Religinė muzika; Religinės apeigos; Vepriai
EN
Calvaries; Calvary praying; Calvary psalms; Folk devotional practice; Himn; Lithuanian Catholic Church; Prayer; Religious ceremonies; Religious music; Vepriai
Summary / Abstract:

LTMonografijos autorius, remdamasis publikuota istorine, etnologine, etnomuzikologine ir etnografinių ekspedicijų medžiaga, atskleidžia Veprių Kalvarijų istorijos, apeiginių papročių ir muzikos kilmę, vietinius jų savitumus bei jų susiformavimo priežastis, liturginių ir etninių papročių sąveiką. Knygoje pristatytas kalvarijų pamaldumo tradicijos paplitimo Europoje arealas, parodytos kalvarijų vietos Lietuvoje ir jų atsiradimo ištakos, atskleista Veprių Kalvarijų istoriografija, Veprių Kalvarijų apeiginiai papročiai bei muzika ir jų kilmė, atlikta Veprių ir Vilniaus Kalvarijų apeiginių papročių ir muzikos lyginamoji analizė, leidžianti parodyti Veprių Kalvarijų apeiginių papročių ir muzikos savitumą. Autorius prieina prie išvados, kad Veprių Kalvarijų kulto ištakos – Šventojoje Žemėje. Šis kultas keičiantis laikams atėjęs per Lenkiją iš Vilniaus Verkių Kalvarijų, tad, autoriaus manymu, Veprių Kalvarijos yra Vilniaus Verkių Kalvarijų apeiginių papročių ir Žemaičių Kalvarijos bei Vilniaus Verkių Kalvarijų muzikos analogas, kuriam būdinga savita religinė etninė kultūra. Monografijoje konstatuojama, kad Veprių Kalvarijos yra jungiamoji katalikiškojo dvasingumo grandis, susiejanti Žemaitijos etnografinio regiono šventoves (Žemaičių Kalvariją, Kryžių kalną, Šiluvą) ir Aukštaitijos etnografinio regiono šventoves (Vilniaus Verkių Kalvarijas, Aušros Vartus), bei forpostas, padėjęs atsispirti carinės Rusijos pravoslaviškajam ir SSSR ateistiniam švietimui.

ENBased on the published historical, ethnological, ethno-musical and ethno-graphic material of expeditions, the author of the monograph reveals the origin of the history, rituals and music of Vepriai calvarias, their local peculiarities and the causes of their formation as well as the interaction of liturgical and ethnic customs. The book presents the spread of the calvary devotion tradition in Europe, the places of Calvary and their origin in Lithuania are demonstrated, the historiography of Vepriai Calvary, the rituals and music of Vepriai Calvary as well as their origin is revealed, a comparative analysis of Vepriai and Vilnius Calvary rituals and music is performed. The author concludes that the origins of the cult of Vepriai Calvary are in the Holy Land. This cult came to Vepriai from Vilnius Verkiai Calvary, therefore, the author believes that Vepriai Calvary is an analogue of ritual customs of Vilnius Verkiai Calvary and Žemaičiai Calvary. The author states in the monograph that Vepriai Calvary is the linking chain of the Catholic spirituality, which connects the sanctuaries of the ethnographic region of Žemiatija (Žemaičiai Calvary, the Hill of Crosses, Šiluva) and sanctuaries of the ethnographic region of Aukštaitija (Vilnius Verkiai Calvary, the Gates of the Dawn), as well as the advanced post, which helped resist the orthodox education of the tsarist Russia and the atheistic education of the USSR.

ISBN:
9789955125945
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/28797
Updated:
2013-04-28 21:47:27
Metrics:
Views: 9
Export: