Švento Roko garbinimas Gruzdžiuose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Švento Roko garbinimas Gruzdžiuose
Alternative Title:
St. Rock's worship in Gruzdžiai
In the Journal:
Žiemgala . 2010, Nr. 2, p. 12-19
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Garbinimas; Gruzdžiai; Katalikybė; Kultas; Šventas Rokas
EN
Catholicism; Gruzdžiai; Lithuania; Saint Roc; The cult
Summary / Abstract:

LTStraipsnio tema – Roko garbinimas Gruzdžių apylinkėse. Šv. Roko garbinimo ypatingos vietos Lietuvoje buvo Vilniuje, Šaukėnuose ir Kęstaičiuose, buvo ir yra Daujėnuose, Ylakiuose, Gardame, Gruzdžiuose, Kražiuose, Lauksodyje, Merkinėje, Palangoje, Semeliškėse, Surviliškyje, Sutkuose, Varniuose bei neparapinėje vienuolių marijonų Šv. Gertrūdos bažnyčioje Kaune. Šv. Rokas švenčiamas rugpjūčio 16 dieną. Tai slenkstis tarp vasaros ir rudens. Straipsnyje aptariami duomenys surinkti 1997–2004 m. Gruzdžiuose Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Šv. Antano religijos studijų instituto vasaros lauko ekspedicijų metu. Renkant medžiagą dėmesys buvo sutelktas į šio krašto katalikišką etninę kultūrą. Siekta pristatyti Gruzdžių Švč. Trejybės bažnyčios ir šv. Roko garbinimo chronologiją, atskleisti ir ištirti šv. Roko Gruzdžiuose liaudies pamaldumo praktikų apeiginius papročius bei nustatyti jų kilmės ištakas. Autorius kelia hipotezę, kad šv. Roko garbinimo Gruzdžiuose kilmė yra ne tautosakiniuose šaltiniuose (legendose, pasakojimuose), o Katalikų Bažnyčios kultūros istorijoje. Vienuolika apeiginių papročių yra atėję iš Šventosios Žemės, o keturi – iš Romos. Unikalumu išsiskiria du apeiginiai papročiai – kapinių bei jose palaidotų mirusiųjų pagerbimas bei 14-os stočių Kryžiaus kelio, meldžiantis už mirusiuosius, apvaikščiojimas. Jie savo vietos kilme yra atėję iš Šventojoje Žemėje veikusios pranciškonų kultūros.

ENSt. Rock's worship in Lithuania and Gruzdžiai started first of all under the influence of the plague and disasters in Lithuania after the Northern War. In Gruzdžiai it started about 1769 in an old wooden church. Later (1910) it was moved to the brick church built in the centre of the small town. One of the reasons for the beginning of St. Rock's worship tradition could be found in the neighbourhood following the example of Jonas Jarulevičius' Rockites (the monkhood in Lithuania and Poland to take care of plaque victims) at the third Order of Franciscans in Vilnius who started their activities in 1705. Another version is that St. Rock's worship started in the academic community of France and through Italy and Poland reached Gruzdžiai. There it became stronger under the influence and activities of monks Rockites living in the neighbourhood (in Kražiai and Varniai). The research and conclusions confirm that the origin St. Roch's worship in Gruzdžiai is not sources of the folklore (legends and stories) but the history of Catholic Church culture [text from author]

ISSN:
1392-3781
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/30020
Updated:
2018-12-17 12:52:23
Metrics:
Views: 8    Downloads: 1
Export: