Mosėdžio Kalvarijos Lietuvos kalvarijų kontekste : kopija ar siekinys?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Mosėdžio Kalvarijos Lietuvos kalvarijų kontekste : kopija ar siekinys?
Alternative Title:
Calvary of Mosėdis in the context of the Lithuanian Calvaries : a copy or a goal?
Keywords:
LT
Kalvarijos; Kalvarijos kalnai; Katalikų Bažnyčia; Kryžiaus keliai; Kryžiaus kelias; Liturginė muzika; Mosėdis; Mosėdžio apylinkės; Religinės apeigos; Žemaitija
EN
Calvary; Calvary hills; Catholic Church; Liturgical music; Mosėdis; Mosėdis surroundings; Religious ceremonies; Samogitia; Way of the Cross; Ways of the Cross
Summary / Abstract:

LTKatalikišką pamaldumą sudaro šv. Mišios ir pridedamųjų pamaldų apeigos, arba liaudies pamaldumo praktikos, kurios viešai atliekamos ne per šv. Mišias vietos žmonių kalba. Iš Lietuvos Katalikų Bažnyčios liaudies pamaldumo praktikų išsiskiria Kalvarijos. Lietuvoje kalvarijų būta dešimties. Straipsnyje nagrinėjamas Mosėdžio Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčios šventoriaus kalvarijų tipo Kryžiaus kelias lyginant su prototipais Lietuvoje. Siekiama atskleisti ar Mosėdžio bažnyčios šventoriaus kalvarijų tipo Kryžiaus kelias yra Lietuvos analogų kontekste kopija ar siekinys. Mosėdžio Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios šventoriaus kalvarijų tipo Kryžiaus kelią ir jo pirmtaką Žemaičių Kalvarijoje sieja 19-os stočių, arba 20-ies vietų, Kryžiaus kelio (Kalnų) maldos ir giesmės, jų melodijos bei joms pritarimas liaudies ir akademinių (dūdų) muzikos instrumentų kapelomis. Tačiau tai nėra Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio kopija, nes nėra priskiriama Didžiųjų Kalvarijų ir dominikoniškam tipui. Atlikto tyrimo rezultatai pagrindžia darbo pradžioje iškeltą hipotezę, kad Mosėdžio kalvarijų tipo kryžiaus kelias yra pirmtako Lietuvoje Žemaičių Kalvarijos Kryžiaus kelio pamaldumo siekinys, o ne kopija. Mosėdžio Šv. Mykolo Arkangelo bažnyčios šventoriaus kalvarijų tipo Kryžiaus kelias įkurtas dėl pakankamai aukšto bažnyčios vadovų supratimo, išprusimo lygio patvirtinančio fakto, kad buvo sudaryta galimybė Mosėdžio maldininkams gauti Švč. M. Marijos Apsilankymo atlaidus savo šventovėje, o ne kaimyninėje Žemaičių Kalvarijoje.

ENThe Catholic devotion consists of saint Mass and related rituals, or folk devotional practices publicly performed in the local language. Kalvarija stands out for its folk devotional practices from the whole of Lithuania. There were dozens of Kalvarija in Lithuania. The article analyses the Stations of the Cross of the Kalvarija type of St. Michael the Archangel Church of Mosėdis by comparing it with its prototypes in Lithuania. The author seeks to reveal whether the Stations of the Cross of the Kalvarija type of the churchyard of St. Michael the Archangel Church of Mosėdis is a copy or a an objective in the context of Lithuanian analogues. The Kalvarija type Stations of the Cross of the churchyard of St. Michael the Archangel Church of Mosėdis and its predecessor at the Žemaičiai Kalvarija are connected by 19 stations or 20 places, prayers and chants of the Stations of the Cross, their melodies and instruments accompanying them. However, it is not a copy of Žemaičiai Stations of the Cross, since it is not attributed to the type of the Great Kalvarija and the Dominican type. The results of the performed research ground the hypothesis offered at the beginning of the work that the Stations of the Cross of Mosėdis Kalvarija type is the objective of its predecessor in Lithuania, i.e. Žemaičiai Kalvarija Stations of the Cross, and not its copy. Kalvarija type Stations of the Cross of the churchyard of St. Michael the Archangel Church of Mosėdis was established to a rather good understanding of the church authorities of the fact that prayers of Mosėdis were provided with an opportunity to receive absolution in Mosėdis without having to go to the neighbouring Žemaičiai Kalvarija.

Related Publications:
Bažnyčios santykiai su valstybe ir visuomene Lietuvoje: etnokrikščioniškoji ir modernioji religinė kultūra Lietuvoje / Alfonsas Motuzas. Vytauto Didžiojo universiteto mokslo klasteriai / sudarytoja Gintarė Žukaitė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2012. P. 11-19.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/24817
Updated:
2013-04-28 20:38:16
Metrics:
Views: 7
Export: