Liaudies pamaldumo Švč. M. Marijai praktikos Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Liaudies pamaldumo Švč. M. Marijai praktikos Lietuvoje
Alternative Title:
Practices of folk devotion for Blessed Virgin Mary in Lithuania
In the Journal:
Soter . 2011, 40 (68), p. 81-96
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Liaudies pamaldumas; Lietuva; Švč. M. Marija
EN
Blessed Virgin Mary; Folk devotion; Lithuania
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos liaudies pamaldumo Švč. Mergelei Marijai praktikos Lietuvoje, jų kilmė ir struktūra. Darbe siekiama pristatyti katalikų liaudies pamaldumo praktikas Lietuvoje, aptarti pamaldumo Švč. M. Marijai praktikas, maldas ir giesmes. Liaudies pamaldumo praktikos laikytinos savitu liturginės ir apeiginės etninės kultūros reiškiniu katalikų tikėjimui ugdyti bei brandinti. Lietuvoje yra keturiolika pagrindinių katalikų liaudies pamaldumo praktikų. Iš jų aštuonios skirtos Švč. M. Marijai garbinti: Švč. M. Marijos valandos, gegužinės pamaldos, Veprių kalvarijų Marijos takeliai, Šiluvos Apsireiškimo koplyčios Sopulingosios Dievo Motinos 7–ių skausmų kelias, Švč. M. Marijos rožinis, giesmės apie Marijos tarpininkavimą, malda „Viešpaties angelas“, Švč. M. Marijos litanija. Šiame darbe aptariama pamaldumo Švč. M. Marijai praktikų kilmė, jų paskirtis, struktūra ir etnografiniai paplitimo arealai Lietuvoje. Iš keturiolikos katalikų liaudies pamaldumo praktikų Lietuvoje daugiau nei pusė yra skirtos Švč. Mergelei Marijai garbinti. Pamaldumo Švč. M. Marijai praktikos Lietuvoje aptinkamos švenčiant bažnytines kalendorines ir šeimos (šermenų) šventes. Pamaldumo Švč. M. Marijai praktikos kilusios iš Vakarų Europos. Pamaldumo Švč. M. Marijai praktikas sudaro: paaukojimai, antifonos, skaitiniai, maldos, himnai bei giesmės. Vyrauja maldos ir giesmės. Lietuvoje plačiai praktikuojamas liaudies pamaldumas Švč. Mergelei Marijai, todėl Lietuva verta būti vadinama Marijos žeme.

ENThe article analyzes the practices of nation‘s devotion to Blessed Virgin Mary, their origin and structure in Lithuania. This paper aims to present the practices of Catholic folk devotion in Lithuania, to discuss devotion practices to Blessed Virgin Mary, prayers and chants. Folk devotion practices were considered to be distinctive liturgical and sacral ethnic cultural phenomenon in order to develop and nurture Catholic faith. Lithuania has fourteen main practices of Catholic folk devotion. Eight of them were dedicated to worship Blessed Virgin Mary: Hours of the Virgin, May Devotions to the Virgin Mary, the Path of Virgin Mary in Vepriai Calvaries, Mary’s Path of 7 Sorrows in the Chapel of Apparition in Šiluva, Rosary of Blessed Virgin Mary, chants about Mary‘s intercession, the prayer “Viešpaties angelas“ [The Lord‘s Angel], the Litany of Blessed Virgin Mary. This paper discusses origin, purpose, structure and ethnographic area of prevalence of the devotion practices to Blessed Virgin Mary in Lithuania. Out of fourteen practices of Catholic folk devotion in Lithuania more than a half is being dedicated to the worship of Blessed Virgin Mary. Practices of folk devotion to Blessed Virgin Mary in Lithuania are being practiced during the celebration of church calendar festivals and family (wake) events. These practices originated from Western Europe. They consist of contributions, versicles, readings, prayers, hymns and chants with domination of prayers and chants. Lithuania is worth to be called the Land of Mary (Terra Mariana), since folk devotion to Blessed Virgin Mary is abundantly practiced.

ISSN:
1392-7450, 2335-8785
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/38770
Updated:
2018-12-20 23:35:20
Metrics:
Views: 20    Downloads: 7
Export: