Kalvarijų Kryžiaus keliai Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalvarijų Kryžiaus keliai Lietuvoje
Alternative Title:
Area of the spread of the ways of the cross in Lithuania
In the Journal:
Gimtasai kraštas . 2009, t. 2, p. 100-111
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Bernardinai; Berčiūnai; Beržoras; Domininkonai; Istorija; Istorija (XVII-XIX a.); Kalvarijos; Kalvarijų topografija Lietuvoje; Kryžiaus kelias; Lietuva; Mosėdis; Paparčiai (kaimas); Paveldas; Paveldas, kultūros; Pranciškonai; Skapiškis; Tytuvėnai; Vepriai; Vienuolynai; Vilnius; Žemaičių Kalvarija (Gardai, Varduva)
EN
Bernardine; Berčiūnai; Beržoras; Calvaries; Calvary; Convents; Dominican; Franciscan; Heritage; Heritage, cultural; History; History (XVII-XIX c.); Lithuania; Mosėdis; Paparčiai (village); Skapiškis; Topography of Lithuanian calvaries; Tytuvėnai; Vepriai; Vilnius; Way of the Cross; Žemaičių Kalvarija (Gardai, Varduva)
Summary / Abstract:

LTStraipsnis skirtas kalvarijų Kryžiaus kelių kaip katalikiškosios teologijos, religijos istorijos, etnologijos, menotyros ir etnomuzikologijos mokslų objektų analizei. Remdamasis XVII–XXI amžiaus Lietuvos Katalikų Bažnyčios kultūrinio gyvenimo tyrinėjimais, autorius chronologiškai apžvelgia kalvarijų Kryžiaus kelius Lietuvoje, atskleidžia jų semantiką bei tipologiją. Straipsnyje išsamiai pristatomi visi dešimt Lietuvoje esantys kalvarijų Kryžiaus keliai. Anot autoriaus, tradicijoje gyvavo devyni kalvarijų Kryžiaus keliai. Iš tradicinių šiandien veikiančių – tėra šeši, o vienas yra nūdienos meto kalvarijos Kryžiaus kelias. Autoriaus manymu, kalvarijų Kryžiaus kelių tipologija Lietuvoje pasiskirsto taip: po tris yra dominikoniškojo, pranciškoniškojo bei kalvarijų tipo Kryžiaus keliai. Vienas yra nūdienos meto pranciškoniškasis Kryžiaus kelias, arba kalvarijų tipo Kryžiaus kelias. Straipsnyje pažymima, kad kalvarijų Kryžiaus keliai Lietuvoje sukurti XVII–XIX amžių sandūroje. Autorius daro išvadą, kad kalvarijų Kryžiaus kelių Lietuvoje paplitimo arba išsidėstymo arealą lėmė jų kūrėjų dvasinė-kultūrinė veikla bei kraštui turėję įtaką geopolitiniai įvykiai. Autorius pateikia savo sudarytus išsamius kalvarijų Kryžiaus kelių Lietuvoje paplitimo arba išsidėstymo praeityje ir dabartyje arealo žemėlapius bei parengtą lentelę, atskleidžiančią kalvarijų Kryžiaus kelių Lietuvoje chronologiją, kilmę bei tipologiją.

ENThe Way of the Cross is one of the objects of Catholic theology, history of religion, ethnology, art criticism and ethnomusicology. There are only few studies concerning the spread or location of the Ways of the Cross in Lithuania, their origin and development as a complicated phenomenon of ritual liturgical and ethnic culture interaction. The article chronologically describes the area of the development or location of the Ways of the Cross in Lithuania. There are given the new questions concerning the origin of this Catholic ethnic cultural heritage and analyzed their typological questions. There is also surveyed the semantics of the Way of the Cross in Lithuania and in the world. Basing himself on the new data the author gives the spread or location area of the Ways of the Cross in Lithuania and its origin and development and also explains the reasons of the origins of new Ways of the Cross and gives their typology. The investigation enables us to draw some conclusions: 1. There were recorded ten Ways of the Cross in Lithuania. According to the tradition there were nine Ways of the Cross. However today there are only six of them and one is the Way of the Cross of our times. 2. The typology of the Ways of the Cross in Lithuania: there are three of the Dominican, Franciscan and Calvary type each. One is modern Franciscan Way of the Cross. 3. The Ways of the Cross appeared in the 17th century. The area of the spread or location of the Ways of the Cross was predetermined by the spiritual and cultural activities of their creators and the geopolitical events that influenced the country, and this substantiates the assumption given at the beginning of the work. [From the publication]

ISSN:
2029-0101
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/25042
Updated:
2018-12-17 12:38:43
Metrics:
Views: 12    Downloads: 4
Export: