Каталог арабскоалфавитных рукописей литовских татар

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Каталог арабскоалфавитных рукописей литовских татар
Alternative Title:
Catalogue of Lithuanian Tatar manuscripts written in Arabic Script
Publication Data:
Вильнюс : Издательство Вильнюсского университета, 2005.
Pages:
138 р., 4 iliustr. lap
Notes:
Bibliografija. Reikšminiai žodžiai: Lietuvos totorių rankraščiai; Arabų raštas; Katalogai; Ortografija; Lietuvos bibliotekos ir muziejai; Manuscripts; Arabic scripts; Catalogue; Tatars; Scribe; Spelling; Orthography.
Keywords:
LT
Arabų raštas; Bibliotekos / Libraries; Katalogai; Lenkų kalba / Polish language; Muziejai / Museums; Rašyba. Skyryba. Ortografija / Spelling. Punctation. Orthography; Slavų kalbos / Slavic languages; totorių rankraščiai.
EN
Arabic scripts; Catalogue; Scribe.
Summary / Abstract:

LTPirmieji straipsniai apie Lietuvos totorių rankraščius [Fleischer 1838; Muchlinski 1858] bei pirmasis sitemizuotas tyrinėjimas [Antonovič 1968; Volski 1927; Luckevič 1920; Jankowski, Lapicz 2000; Lapicz 1986; Stankevič 1933-34] pasirodė XIX amžiuje. Mokslininkai siekė sudaryti senovinių rankraščių, rašytų baltarusių ir lenkų kalbomis, sąrašą. Nuo pirmai paminėtų rastų Vilniaus krašte rankraščių [Rocznik Tatarski, t. I, 1932] iki sisteminių katalogų, išleistų Lenkijoje [Drozd, Dziekan, Majda 2000] ir Baltarusijoje [Gančarova, Citavec, Tarelka 2003], niekad išsamiai nebuvo aprašyti rankraščiai saugomi Lietuvos teritorijoje. Šio darbo tikslas ir buvo sudaryti arabiškais rašmenimis, bet slavų kalbomis parašytų Lietuvos totorių rankraščių, saugomų Lietuvos Nacionaliniame Muziejuje, Mokslo Akademijos bibliotekoje, Vilniaus universiteto bibliotekoje, taip pat kopijų iš A. K. Antonovičiaus kolekcijos [F150], katalogą. Kataloge yra aprašyti 59 paminklai – rankraščių knygos ir tekstų ištraukos (LNM, 24 puslapiai). Pateikiami aprašyti rankraščiai pagal saugojimo vietą: LNM – 44 rankraščiai, LMA – 2 rankraščiai, VU – 2 rankraščiai ir 9 kopijos, privati G. Miškinienės kolekcija – 2 rankraščiai. Katalogo straipsniuose yra pateikiama informacija apie rankraščio saugojimo vietą, jo paleografinius ypatumus, teksto turinį, kalbos bei grafikos ir ortografijos savybes. Kiekvieno straipsnio pabaigoje galima rasti literatūros šaltinio nuorodas bei autoriaus inicialus. Katalogo gale skaitytojas ras islamo terminų žodyną, vietovardžių ir asmenvardžių rodykles, taip pat tekstų rodyklę. [Iš leidinio]

ENThe first articles about Tatar manuscripts appeared in the 19th century (Fleischer, 1838; Muchlinski, 1858) and the first systematic analysis in the 20th (Luckevič, 1920; Volski, 1927; Stankevič, 1933–34; Antonovič, 1968; Lapicz 1986; Jankowski & Lapicz, 2000). Scholars have tried to compile a list of old Tatar manuscripts written in Belarusian or Polish. In all the sources, ranging from the first mention of Tatar manuscripts found in the Vilnius region (Rocznik Tatarski, t. I, 1932) to the systematised catalogue published in Poland (Drozd, Dziekan, Majda 2000) and Belarus (Gančarova, Citavec, Tarelka 2003), there has never been an exhaustive listing of all the manuscripts held in Lithuania. The purpose of this project was to make a catalogue of Lithuanian Tatar manuscripts written in Slavic languages using the Arabic script that are kept in the Lithuanian National Museum (LNM), the library of the Academy of Science (LMA), Vilnius University Library (VU), and copies of the collection of A. K. Antonovičius (F150). The catalogue lists 59 records, which are books of manuscripts or text fragments (LNM, 24 pages). The catalogue lists the manuscripts in order of the place they are kept: LNM – 44 manuscripts; LMA – 2 manuscripts; VU – 2 manuscripts and 9 copies; and G. Miškinienė’s private collection – 2 manuscripts. Explanatory articles in the catalogue give information about where each manuscript is kept, its palaeographic characteristics, the contents of the text, and peculiarities of the language, spelling and graphic presentation. At the end of each article there are references to source literature and the author’s initials. At the end of the catalogue the reader will find a glossary of Islamic terms, an index of place names and people’s names, and an index of the texts.

ISBN:
9986197309
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/451
Updated:
2021-01-10 19:15:56
Metrics:
Views: 33
Export: