"Жития пророков" Абу Исхакa ас-Салаби как источник статьи “Посольство Исы в Антиохию” славяноязычных литовскотатарских китабов

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
"Жития пророков" Абу Исхакa ас-Салаби как источник статьи “Посольство Исы в Антиохию” славяноязычных литовскотатарских китабов
Alternative Title:
  • Abu Ishak al-Thalabi’s "The Lives of the Prophets" as a Source of "The Embassy of Isa to Antioch" attested in Lithuanian Tatars’ Kitabs
  • Abu Ishako as-Salabio „Pranašų gyvenimo aprašymai“ kaip Lietuvos totorių kitabuose esančio veikalo „Isos pasiuntinybė Antiochijon“ šaltinis
In the Journal:
Slavistica Vilnensis . 2019, 64 (1), p. 104-116
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Abu Ischakas Achmadas ibn Muchamadas as-Salabis; Abu Ishakas as-Salabis; Arabų rašmenys; Isa (Jėzus); Kitabas; Kitabistika; Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė; Lietuvos totoriai; Lietuvos totorių rankraščiai; Rusėnų k.; Rusėnų kalba; Tefsiras; Vertimai
EN
Abu Ishak Ahmad ibn Muchammad as-Thalabi; Abu Ishak Ahmad ibn Muhammad al-Thalabi; Arabic script; Grand Duchy of Lithuania; Isa (Jesus); Kitab; Kitab studies; Kitabistics; Lithuanian Tatars; Manuscripts; Ruthenian; Tafsir; Translations
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje parodoma, kad rusėniškasis tekstas, arabiškais rašmenimis užrašytas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės totorių rankraštiniuose kitabuose ir žinomas kaip „Isos pasiuntinybė Antiochijon“, yra Irano šiaurės rytuose esančiame Nišapuro mieste gyvenusio ir 1035 m. mirusio islamo (sunitų) teologo, istoriko ir Korano aiškintojo Abu Ishako as-Salabio knygos „Pranašų gyvenimo aprašymai“ vieno skyriaus sutrumpintoji versija. Šio rusėniškojo teksto lotyniškoji transliteracija perspausdinama lygia greta su minėto arabiško veikalo atitinkamo skyriaus vertimu į anglų kalbą. [Iš leidinio]

ENThe author argues that the Ruthenian text known as The Embassy of Isa to Antioch and written using the Arabic script in manuscript kitabs produced by the Tatars of the Grand Duchy of Lithuania is an abbreviated version of a chapter from the Lives of the Prophets by Abu Ishak Ahmad ibn Muhammad al-Thalabi (died 1035), the famous Sunni Islam theologian, historian, and mufassir who worked in Nishapur (Northeastern Iran). The Ruthenian text is reproduced in a Latin transliteration alongside the English translation of the corresponding chapter of the Arabic treatise. [From the publication]

ISSN:
2351-6895, 2424-6115
Related Publications:
Каталог арабскоалфавитных рукописей литовских татар / Галина Мишкинене, Сигита Намавичюте, Екатерина Покровская. Вильнюс : Издательство Вильнюсского университета, 2005. 138 р., 4 iliustr. lap.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81941
Updated:
2020-12-22 11:10:15
Metrics:
Views: 7
Export: