Путешествие “турка” Синдбада: к проблеме выявления источников в арабографичных славяноязычных рукописях литовских татар

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Rusų kalba / Russian
Title:
Путешествие “турка” Синдбада: к проблеме выявления источников в арабографичных славяноязычных рукописях литовских татар
Alternative Title:
  • Journey of “Turk” Sindbad: question of determining the source of Lithuanian Tatar texts written in Slavic languages using Arabic characters
  • „Turko“ Sindbado kelionė: Lietuvos totorių slavų kalbomis arabų rašmenimis rašytų tekstų šaltinio nustatymo problema
In the Journal:
Slavistica Vilnensis. 2019, 64 (1), p. 117-132
Keywords:
LT
Kitabistika; Lietuvos totoriai; Pusiau kitabas; Rankraščiai / Manuscripts; Tekstologiniai tyrimai; Turkas Sindbadas.
EN
Kitab studies; Kitab studines; Lithuanian Tatars; Semi-kitab; Textual analysis; Turk Sindbad.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamos problemos, susijusios su Lietuvos totorių slavų kalbomis arabų rašmenimis rašytuose rankraščiuose esamų tekstų šaltinio nustatymu. Tarp šaltinių, kuriais naudojosi rankraščių sudarytojas, išsiskiria dvi pagrindinės rūšys: musulmoniški ir nemusulmoniški. Korano suros, atskiri ajatai, chadisai, tekstai apie pranašų gyvenimą iš įvairių knygų ir maldaknygių buvo vienais iš pagrindinių arabiškų intarpų šaltiniu. Prie populiariausių nemusulmoniškų šaltinių priskiriami Tora, Biblija ir Dovydo Psalmės. Mūsų tyrimo tikslas — nustatyti teksto Turko Sindbado kelionė iš Poltožickio rankraščio (1830) šaltinį. Straipsnyje pateiktas išsamus paleografinis rankraščio aprašymas, nurodomi teksto fonetiniai, grafiniai bei ortografiniai, taip pat leksiniai ir gramatiniai ypatumai, išdėstomos bendros prielaidos, leidžiančios nustatyti panaudotą teksto šaltinį – Supraslėje išleista knyga “Turczyn woiażuiący” (1797). [Iš leidinio]

ENThis article talks about the problem of determining the source of Lithuanian Tatar manuscripts written in Slavic using Arabic characters. Among the sources used by manuscript writers, there should be a clear distinction between Muslim and non-Muslim sources. Surah (chapter) of the Quran, separate Aja (verse), Hadiths, texts about the life of the prophets from different books and prayers were one of the main sources of Arabic insertions. Tora, The Bible, and the Psalms of David are the most popular non-Muslim sources. The goal of our research is to determine the source of The Journey of Turk Sindbad text from the Poltorzicki manuscript (1830). In this article is presented a thorough description of the text. The researcher tells general assumptions regarding the used source, describes the phonetic, lexical, grammatical, graphic, and orthographic peculiarities of the text. [From the publication]

DOI:
10.15388/SlavViln.2019.64(1).09
ISSN:
2351-6895; 2424-6115
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/81942
Updated:
2020-04-24 06:55:01
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: