Įvadas į kasdienybės studijas: kasdienybė kaip kultūrą tvarkanti erdvė

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Įvadas į kasdienybės studijas: kasdienybė kaip kultūrą tvarkanti erdvė
Alternative Title:
Introduction to study of the ordinary: ordinary as culture managing space
In the Journal:
Lietuvos etnologija. 2006, 5 (14), p. 11-26
Keywords:
LT
Kultūra / Culture.
Summary / Abstract:

LTKasdienis pasaulis, anot Berger ir Luckmann, yra žmogui artima ir konkrečiai suvokiama gyvenimiškoji tikrovė, organizuojama aplink mano kūno "čia" ir mano dabarties "dabar" (Berger, Luckmann 1999/1966). Elgsenos, įpročių, įvykių kasdienis pasikartojimas bei rutiniškumas kuria savitą socialinę erdvę, kuri atrenka, priartina arba nutolina žmones, idėjas, poreikius, daiktus, įvykius savaip įprasmindama jų reikšmes ir saitus. Šis straipsnis yra įvadinis penktojo "Lietuvos etnologijos: socialinės antropologijos ir etnologijos studijų" tomo, skirto kasdienio gyvenimo tyrimams, straipsnis. Jame į kasdienybę žiūrima kaip į etnografinį faktą ir kaip į akademinę socialinių bei kultūrinių disciplinų diskursuose vartojamą sąvoką. Čia taip pat aptariami ir tie jos aspektai, kurie išryškėjo kituose šio leidinio straipsniuose. Apibendrinant teigiama, kad kultūra yra atpažįstama kasdienybėje, kur kūrybingai persipina ir atsiskiria įvairios sritys, atsiranda nauji kultūriniai sprendimai ar išsaugomi senieji, kur kristalizuojasi kultūrinės prasmės ir raiškų įvairovė, atsiskleidžia loginiai ryšiai ir identifikuojami veiksniai. Todėl atrodo, kad tarp kultūros ir kasdienybės egzistuoja natūralus priklausomybės ryšys. Vis dėlto tai skirtingos, savarankiškos ir lygiavertiškai įvertinamos kategorijos. Kasdienybė yra erdvė, kurioje vyksta nuolatinis kultūrinis vyksmas, o kultūra yra tvarka, kuri suteikia kasdienybei pavidalą. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Kasdienybė; Kultūra; Trivial; Culture.

ENAccording to Berger and Luckmann, a human being perceives an everyday world as a familiar and comprehensible reality, which is organized around "here" and "now" of one’s body and a present being (Berger, Luckmann 1999/1966). The routine and everyday repetition of behavior, habits and events creates specific social space, which selects, draws together or alienates people, ideas, needs, objects, events and gives particular sense to the meanings and relationships. This is an introductory article to the fifth volume of the publication "Lithuanian ethnology: the studies of social anthropology and ethnology", dedicated to the research of the everyday life. The everyday life here is perceived as the ethnographical fact and an academic term used in the discourses of the social and cultural disciplines. It is concluded, that the culture is recognized in the everyday life, where different fields creatively intertwine and diverge, new cultural solutions are found and the old ones are preserved, where the cultural meanings and variety of forms of expression crystallize, logical connections unfold and the elements are identified. Thus it seems that the culture and the everyday life are naturally interdependent. However, these are two different, independent and equally valued categories. The everyday life is a space of continuous cultural process and the culture is a structure, which shapes the everyday life.

ISSN:
1392-4028
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/5560
Updated:
2018-12-17 11:47:55
Metrics:
Views: 54    Downloads: 19
Export: