Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos verbos : liaudiškojo pamaldumo raiška XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Rytų Lietuvos ir Vakarų Baltarusijos verbos: liaudiškojo pamaldumo raiška XX a. antrojoje pusėje – XXI a. pradžioje
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2009.
Pages:
362 p., [16] iliustr. lap
Series:
Mokslinės monografijos : MM serija
Notes:
Bibliografija ir vietovardžių rodyklė.
Contents:
Pratarmė — Įvadas: Tyrimai; Šaltiniai ir lauko medžiagos rinkimo metodika; Kai kurie liaudies religijos ir liaudiškojo religingumo klausimai (metodologiniai pasvarstymai) — Verbų žaliava, turinys ir išvaizda — Gluosnio verbos — Kadagio šakelė — Sudėtinė verba (gluosnis su kadagiu) — Gluosnio arba kadagio ir kitų medžių šakelių bei žalumynų verbos — Gyvų medžių šakelių su dirbtinėmis gėlėmis verbos — Vilniaus (ir su dirbtiniais papuošimais) verbos — Verbos apeigose ir papročiuose — Kontaktinis verbų panaudojimas — Gyvulių išginimas verba — Žmonių plakimo papročiai — Aprūkymas (smilkymas) verba — Simbolinis verbų panaudojimas — Verbų funkcijos namuose — Laikymas prie šventų paveikslų — Verbos kitose pastatų vietose — Smilkymas — Verbos ūkinėse žmonių gyvenimo srityse — Apeigų turinio kompleksiškumas — Verbų surišimas: siūlų panaudojimas ir semantika — Siūlų žaliava ir spalva — Žmogaus juosmens rišimas — Rankos sąnario gydymas — Kitų ligų gydymas — Gyvulių gydymas — Apsauga nuo blogos akies — Raudono siūlo panaudojimas ir prasmės — Pabaiga — Summary — Резюме — Rankraščiai — Literatūra — Vietovardžių rodyklė.
Keywords:
LT
Airija (Ireland); Baltarusija (Belarus); Lietuva (Lithuania); Etnografija / Ethnography; Liaudies tikėjimai / Folk religion; Papročiai. Apeigos / Customs. Rites.
Summary / Abstract:

LTVerbų sekmadienis skirtas prisiminti Kristaus įžengimą į Jeruzalę. Pagal savo turinį ir prasmę verbos pirmiausia yra liturginė priemonė. Liaudies gyvenime verbos įgauna įvairias, netgi maginio atributo, prasmes. Monografijos objektas yra Verbų sekmadienį šventinamos žaliuojančios medžių šakelės - verbos ir jų panaudojimas įvairiose apeigose ir papročiuose ūkinėje veikloje bei buityje Rytų Lietuvoje ir Vakarų Baltarusijoje XX a. antrojoje pusėje - XXI a. pradžioje. Tyrimui pasitelkiama lauko tyrimų medžiaga, archyviniai duomenys ir esama lietuvių ir baltarusių etnologinė, tautosakinė bei kitokią mokslinė ir kraštotyrinė literatūra. Darbe siekiama: atskleisti verbų žaliavos, iš kurios jos gaminamos ir kuri šventinama, ypatybes Rytų Lietuvoje bei Vakarų Baltarusijoje; išskirti regioninius, lokalius bei etnokonfesinius verbų sudėties savitumus; nustatyti, kiek reikšmingos su dirbtiniais papuošimais ir dirbtinės verbos liturginiame bei kasdieniame liaudies gyvenime, kokie jų regioniniai ir konfesiniai ypatumai; išnagrinėti verbų panaudojimo gyvenimiškose ir ūkinėse srityse papročius, atskleisti verbų panaudojimo per įvairias apeigas religinius ir maginius siekius, pabandyti pasekti tiriamajame regione jų santykio pokyčius erdvėje ir laike; aptarti verbų rišimo ir siūlų nuo verbų panaudojimo ypatybes; remdamiesi verbos turinio ir formos analize bei jų panaudojimo pošventiniu laikotarpiu ypatybėmis, nustatyti simbolio ryšį su etniniu ir religiniu tapatumu bei atskleisti verbų vietą ir reikšmę reiškiantis šiuolaikiniam liaudiškajam pamaldumui.Reikšminiai žodžiai: Verbos; Rytų Lietuva; Vakarų Baltarusija; Liaudiškas pamaldumas; Verba; Eastern Lithuania; Western Belarus; Folk devotion; Etnografija; Verbos; Sakralus simbolis; Turinys; Apeigos; Papročiai; Ethnography; Palms Sunday; Sacral symbol; Content; Rituals; Customs.

ENPalm Sunday is the Christian holiday celebrating Christ's entrance into Jerusalem. In Christian cosmology, the blessing of sprouting tree branches during this holiday reminds believers that Easter is nearing. This study examines the symbols and rituals associated with these branches (the verba) in the historical, ethnic, and cultural region encompassing eastern Lithuania and western Belarus, inhabited primarily by Catholics (Lithuanians, Poles, and a small percentage of Russians and Belarusians) and Orthodox Christians (Belarusians and Russians). The object of the study is the verba and its use in various rituals and ceremonies, agricultural activities, as well as in the daily lives of people in eastern Lithuania and western Belarus over the second half of the 20th century through the beginning of the 21st century. This study seeks to examine how the branches are blessed in Catholic and Orthodox churches and also looks into their function after the ceremony.

ISBN:
9786099511108
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/20547
Updated:
2020-12-18 08:47:37
Metrics:
Views: 51    Downloads: 9
Export: