"Jau verbela… tai nuo senovės, nuo senų senovės" : išmokti veiksmai (Trakų dekanatas. XX a.)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
"Jau verbela… tai nuo senovės, nuo senų senovės": išmokti veiksmai (Trakų dekanatas. XX a.)
Alternative Title:
"Time for the "verba"… from old times, from very old times": learnt activities (Trakai deanery, the 20th century)
In the Journal:
Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis [LKMA metraštis]. 2001, t. 18, p. 191-223
Summary / Abstract:

LTKaip daiktas tampa sakraliu (šventu) konkrečioje teritorijoje tam tikru istoriniu laikotarpiu? Kaip konkrečios kartos, tam tikros socialinės ir konfesinės priklausomybės asmenys dalyvauja daikto susakralinimo procese? Kaip įgyjama tam reikalingų žinių? Šiuo tikslu pasirinkta nagrinėti šventintos augalijos sakramentalija, t. y. Verbų sekmadienį šventinama verba. Straipsnyje nagrinėjama, ką Trakų dekanato gyventojai darydavo su šventinta verba ir kaip tai patys vertino. Aptariami diachroniniai pokyčiai minėtoje praktikoje, lokaliniai parapijų savitumai. Nagrinėjamiems verbos paruošimo ir jos vartojimo atvejams apibūdinti pasirinktas "išmoktų veiksmų" terminas. Pagrindinis darbo šaltinis - 1993 m. Trakų dekanato parapijose autorės surinkta medžiaga. [Iš leidinio]

ENThe article tries to analyze the formation and usage of the sacramental "verba" (a branch of willow, juniper, or other trees specially blessed on Palm Sunday, representing the palms placed before Jesus on his entrance to Jerusalem) in the Trakai deanery. It is based on interviews, made by the author in 1993[...] The "verba" was regarded with respect even by persons who were no longer practicing Catholics. The main role of the priest was to bless the "verba" which was believed to function properly only after the blessing. The "verba" had specific functions with animals and the home and these changed with time. Only rarely was the "verba" used only on Palm Sunday and afterwards kept at home without other usage. Persons born in the first decade of the 20th century were more prone to use the "verba" for driving cattle to pasture for the first time. They also more frequently kept the "verba" at home near holy pictures. Only persons born in the century's first twenty years would place the "verba" by the windows during thunder storms and thought that a "verba" could be placed in the coffin of a deceased person. The middle generation, those born in the 1910s were less apt to incense the "verba" during thunder storms believing that a blessed "verba" did not have to be burned to protect the house from lightning. This generation also less frequently burned completely the "verba" from the previous year. People born in the 1920s more frequently incensed the "verba" during thunder storms and kept the "verba" in the living room rather than other places in the house. [From the publication]

ISSN:
1392-0502
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/15464
Updated:
2018-12-17 10:52:18
Metrics:
Views: 5    Downloads: 1
Export: