Lingvodidaktikos terminų žodynas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lingvodidaktikos terminų žodynas
Publication Data:
Vilnius : Vilniaus universiteto leidykla, 2012.
Pages:
233 p
Notes:
Kiti autoriai: Jelena Brazauskienė, Nida Burneikaitė, Jurga Daugmaudytė, Eglė Kontutytė, Joana Pribušauskaitė. Bibliografija.
Keywords:
LT
Kalbotyra / Linguistics; Kalbų (užsienio) mokymas / Language (foreign) teaching; Pedagogika / Pedagogy; Rusų kalba / Russian language; Terminija / Terminology.
Summary / Abstract:

LTŽodynas parengtas siekiant užpildyti lingvodidaktikos ir su ja glaudžiai susijusių įvairių taikomosios kalbotyros terminų spragą, pasiūlyti jau įėjusių į vartoseną ir visai naujų terminų rinkinį. Žodyne pateikiama diduma šiuolaikinės lingvodidaktikos bendrųjų ir specialiųjų terminų, apimančių sudėtingą kalbų mokymosi ir mokymo kompleksą ir jo sąsajas su kitais dalykais. Jame surinkti jau vartojami lingvodidaktikos terminai, sukurti trūkstami anglų, prancūzų, vokiečių, rusų literatūroje vartojamų terminų lietuviški atitikmenys, sudaryta jų bendra sistema ir pateiktos visų terminų apibrėžtys. Bendrąją žodyno struktūrą sudaro teminiai koncentrai: bendroji taikomosios lingvistikos problematika, bendrosios didaktikos problematika, edukologija, kalbos išmokimas, įsisavinimas, bendroji gimtosios ir svetimosios kalbos mokymo problematika, kalbų mokymo metodai ir svarbiausi jų terminai, komunikacinės kalbų mokymo krypties problematika, kalbų mokėjimo tikrinimo, vertinimo, testavimo problematika, su lingvodidaktika glaudžiai susijusių šiuolaikinės kalbotyros sričių terminija. Terminų žodynas yra aiškinamasis, jame laikomasi tokių rengimo principų: dauguma įprastų terminų apibrėžiami trumpai, kaip įprasta aiškinamuosiuose terminų žodynuose; apibrėžiant naujesnius, ne tokius įprastus terminus, susijusius su Lietuvoje mažiau išplėtotomis taikomosios kalbotyros sritimis, nevengiama ir platesnio enciklopedinio pobūdžio aiškinimo, sąvokos istorijos apibūdinimo, pavyzdžių ir pan.; žodyno terminai sukirčiuoti; prie kiekvieno termino pateikiami atitikmenys anglų, vokiečių, prancūzų ir rusų kalbomis, jeigu jie tose kalbose vartojami. Jeigu kai kurių kalbų literatūroje vienas ar kitas terminas dėl skirtingų tradicijų nėra vartojamas, tąja kalba joks atitikmuo nenurodomas.Reikšminiai žodžiai: Didaktika; Kalbotyra; Lingvodidaktika; Svetimų kalbų mokymas(is); Taikomoji kalbotyra; Terminai; Žodynas; Applied linguistics; Dictionary; Didactics; Language education; Language pedagogy; Linguistics; Lingvodidactics; Teaching and learning of foreign languages; Terms.

ISBN:
9786094590696
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/43683
Updated:
2020-02-13 09:22:27
Metrics:
Views: 411
Export: