Relevance and linguistic accuracy of the information provided on websites

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Relevance and linguistic accuracy of the information provided on websites
Alternative Title:
Įmonių tinklalapiuose pateikiamos informacijos aktualumas ir taisyklingumas
In the Journal:
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Informacija; Aktualumas; Kalbinis tikslumas; Įmonės svetainė; Klaidos. Keywords: Information; Relevance; Linguistic accuracy; Company website; Errors.
Keywords:
LT
Aktualumas; Informacija; Kalbinis raštingumas; Klaidos; Svetainė.
EN
Errors; Information; Linguistic accuracy; Relevance; Website.
Summary / Abstract:

LTAsmenų ar organizacijų, teikiančių tekstinę informaciją interneto svetainėse (tiek gimtąja, tiek užsienio kalba), skaičius nuolat didėja. Tyrimo tikslas - įvertinti verslo svetainėse pateikiamos informacijos aktualumą ir taisyklingumą. Uždaviniai - teoriškai apibrėžti interneto svetainių tekstų aktualumo ir kalbinio tikslumo sąvokas; aptarti jose esančių tekstų aktualumą vartotojams ir kalbos taisyklingumą bei pateikti pagrįstas rekomendacijas, kaip išvengti klaidų. Tyrimui atlikti naudoti su interneto lingvistika susijusių teorinių šaltinių apžvalgos, verslo svetainėse esančios informacijos aktualumo ir taisyklingumo gretinamosios aprašomosios analizės ir taisyklingo turinio elementų modeliavimo metodai. Tyrimas atskleidė, kad interneto svetainės turinio aktualumas priklauso nuo tikslinės auditorijos, rinkos ir įmonės dydžio ir pateikiamos informacijos apimties. Nors didžioji dalis tirtose svetainėse pateikiamos informacijos yra aktuali ir taisyklinga, tekstuose rastos semantinės, gramatinės ir stiliaus klaidos menkina verslo įmonės įvaizdį. Galima daryti prielaidą, kad kai kurie tekstai išversti automatizuoto vertimo programomis; įmonės nenoriai investuoja į svetainių turinio kūrimą, o interneto svetainių administratoriai nežino reikalavimų, kurių reikia laikytis, kad pateikta informacija būtų aktuali ir taisyklinga. Ypač jei įmonė veikia tarptautiniu mastu ir informaciją reikia pateikti keliomis kalbomis. Siekiant užtikrinti interneto svetainėje pateiktos medžiagos kokybę, reikėtų atsakingiau atrinkti aktualią informaciją ir kurti lingvistiškai taisyklingus tekstus. Jei nėra žmogiškųjų išteklių klaidoms patikrinti, automatinio vertimo įrankiai neturėtų būti naudojami. Pravartu naudoti šiuolaikines rašybos ir gramatikos tikrinimo programas, tačiau kiekvieną tekstą turėtų peržiūrėti kalbą išmanantis specialistas. [Iš leidinio]

ENThe number of individuals or organisations providing textual information on their websites (both in native and foreign languages) is continuously increasing, which raises the issue of its quality. The research aims to investigate the relevance and linguistic accuracy of the information provided on business websites. The objectives are to theoretically define the notions of the relevance and linguistic accuracy of the information provided within the scope of Internet linguistics; identify the relevance and linguistic accuracy of the information found on the websites of translation agencies, and submit recommendations for corrections. The methods applied include a review of the theoretical sources on the relevance and linguistic accuracy of the information provided online, the descriptive analysis of the relevance and linguistic accuracy of the information found on business websites and modelling the improved versions of the content provided on the websites under investigation. The study revealed that the relevance of the website content depends on the target audience, market share, size of the company, the available layout options, and the scope of information. The information and description of services vary in quality. Even though most of the information provided on the websites selected is relevant and linguistically correct, the semantic, grammatical, and stylistic errors found on the homepages make an unfavourable impression. Some texts seem to have been machine-translated.Therefore, an assumption can be made that companies are reluctant to pay language service providers to create the content of their websites, and the internal human resources managing the websites are not aware of the requirements to be followed to maintain the relevance and linguistic accuracy of the information to be provided in several languages in case the company operates internationally. To avoid the most common pitfalls, more effort should be invested in delivering relevant and linguistically accurate information online; automated translation tools should not be used if there are no human resources available to check for errors; spelling and grammar checking applications and writing assistants should be applied. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/97560
Updated:
2022-12-30 11:07:08
Metrics:
Views: 21
Export: