Studentų dalykinių laiškų funkcijos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Studentų dalykinių laiškų funkcijos
Alternative Title:
Functions of students’ formal emails
In the Journal:
Keywords:
LT
Komunikacija / Communication.
Summary / Abstract:

LTDalykiniai elektroniniai laiškai priskiriami prie oficialiosios komunikacijos ir rašomi laikantis gana griežtų formos, turinio formulavimo, etikos bei etiketo, net maketavimo taisyklių, kartu atspindėdami ir iš anksto numanomas kalbos funkcijas bei komunikacines intencijas. Vis dėlto į dalykinius laiškus vis dažniau prasiskverbia šnekiškumo požymių, atsisakoma kai kurių dalykinio elektroninio laiško struktūros elementų. Aptartoji situacija suponuoja keletą probleminių klausimų: kokios dalykinio elektroninio laiško kalbos funkcijos yra vartojamos tekste? Kokie dalykinio elektroninio laiško struktūros elementai iliustruoja kalbos funkcijas ir komunikacines intencijas? Tyrimo tikslas – išanalizuoti dalykinių elektroninių laiškų funkcijas ir komunikacines intencijas, remiantis straipsnio autorei studentų atsiųstais dalykiniais elektroniniais laiškais. Tyrimo teorinė dalis pagrįsta mokslinės literatūros analize bei sinteze. Empirinis tyrimas paremtas straipsnio autorei 2017–2108 metais atsiųstų septynių šimtų dvidešimt penkių (725) studentų dalykinių elektroninių laiškų turinio analize funkciniu aspektu. Tyrimo išvados leidžia teigti, kad studentų dėstytojui siunčiami elektroniniai laiškai patenka į dalykinių laiškų paribį, kadangi jie rašomi ne taip griežtai laikantis dalykiniams laiškams keliamų formos ir turinio raiškos reikalavimų, ir išreiškia visas šešias kalbos (šnekos akto) funkcijas: referentinę, fatinę, konatyvinę, ekspresinę, metakalbinę ir poetinę. Šios funkcijos išryškėja visuose elektroninio laiško struktūros elementuose. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Dalykiniai elektroniniai laiškai; Kalbos funkcijos; Komunikacinės intencijos; Communicative intentions; Formal emails; Functions of language.

ENThe article analyses the functions and communicative intentions of students' formal emails. As a formal email may be treated as a language (speech) act, the elements of the structure of the message should be analysed on the basis of six functions of language distinguished by R. Jakobson and more specific communicative intentions. Formal emails are ascribable to official communication and written in accordance with fairly strict rules of the form, formulation of the content, ethics and etiquette. Thus, it is unlikely that any element of the structure of the message will reflect emotive or poetic functions. However, the emails students send to the teachers are a specific group of the messages when the addresser does not so strictly comply with the rules of the form and expression of content, so the letters express all the six functions of language. The main function of students' formal emails is referential, i.e. the information is conveyed and expressed by almost all the elements of the structure of the message. The phatic function, where the contact is established, maintained and terminated, is very important and often recognised as well. This is reflected in both the text and the close of the message, and the communicative intentions of greeting, inquiry, compliments, saying goodbye are identifiable. The conative function prompts the addressee (in this case, the teacher) to act: to answer a question, advise, recommend, etc. This function is expressed by the subject of the message and the text.The metalingual function is expressed rarely, when one wants to clarify, adjust an expression, and it is visible in the structured body of the email. The emotive function can be reflected in the subject of the email, when it is written in capital letters, and in the message body by using visual means of expressing emotions: smileys, interjections alongside with the linguistic expression. The poetic function is the rarest, as students writing formal emails to their teachers usually disregard the way the language sounds and its aesthetics. This function of language is expressed just in special emails – greetings or invitations. It may happen that the same element of the structure of the email has several language functions: the subject of the email – referential and emotive, inquiry or compliments – referential and phatic or conative functions. [From the publication]

ISSN:
1822-1068; 2335-8904
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/78942
Updated:
2020-04-24 06:52:41
Metrics:
Views: 56    Downloads: 26
Export: