Setting the verb raising parameter in Lithuanian

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Setting the verb raising parameter in Lithuanian
Alternative Title:
Veiksmažodžio iškėlimo parametro nustatymas lietuvių kalboje
In the Journal:
Kalbų studijos [Studies About Languages]. 2014, Nr. 25, p. 14-25
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Generative syntax; Verbraising parameter; Lithuanian; Adverb placement; Negation.
Keywords:
LT
Anglų kalba / English language.
EN
Adverb placement; Generative syntax; Negation; Verbraising parameter.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas lietuvių veiksmаžodžio pozicijos keitimo sakinio sintaksiniame medyje kriterijus taikant generatyvinės sintaksės metodologiją. Kaip žinia, vienas pamatinių kalbų skirtumų yra tai, ar veiksmažodis keičia poziciją į vadinamąją laiko frazę („TP“), arba, pasitelkiant N. Chomskio minimalistinės sintaksės interpretaciją, veiksmažodis juda prieš ištarimą ar po jo. Veiksmažodžio pozicijos keitimo klausimas prancūzų ir anglų kalbose pirmą kartą buvo nuodugniai išanalizuotas I. Pollocko (1989). Šiame straipnsyje pagrindiniai I. Pollocko testai taikomi lietuvių kalbai nustatant veiksmažodžio poziciją neigiamuosiuose sakiniuose, tikrinamojo klausimo sakiniuose, teigiamuosiuose sakiniuose su kvantifikatoriais bei būdo ir dažnumo prieveiksmiais. Toliau pirminiai rezultatai buvo sutikrinami su Dabartiniu lietuvių kalbos tekstynu, o jų pagrindu parengtas testas buvo teikiamas gimtakalbiams, norint sužinoti jų vertinimą apie vieksmažodžio pozicijos sakinyje tinkamumą. Analizės metu paaiškėjo, kad veiksmažodis lietuvių kalboje nejuda iš savo pozicijos teigiamuosiuose sakiniuose ir gali pakilti į „complementiser“ („C“) poziciją (t.y. į aukštesnę sakinio sintaksinio medžio poziciją) bendruosiuose klausimuose. Neemociniame teigiamajame sakinyje veiksmažodis paprastai eina po būdo prieveiksmių. Tačiau gimtakalbiai visiškai neatmeta tvarkos „veiksmažodis-prieveiksmis“, kuri, kaip rodo gimtakalbių vertinimų analizė, turi iš dalies pripažintą statusą.Papildomai paanalizavus neigiamos dalelytės jungimąsi prie sangrąžinių veiksmažodžių, straipsnyje teigiama, jog žemiausią poziciją prieveiksmių skalėje užimantys būdo prieveiksmiai taip pat turėtų galimybę jungtis prie neigiamos frazės („NegP“), kuri, kaip rodoma pasitelkiant sangrąžinių veiksmažodžių pavyzdį, gali tam tikromis sąlygomis įsiterpti į sangrąžinio veiksmažodžio struktūrą. [Iš leidinio]

ENThe present article is concerned with the verb raising parameter in Lithuanian. As is known, Pollock (1989) postulates the verb raising parameter and examines the differences betweena verb raising language like French and a verb non-raising language like English. The verb raising parameter has become an essential part of analysis within the generative syntactic framework. However, due to its rich morphological system and free word order, Lithuanian has remained virtually unexplored. The present article explores the behaviour of the Lithuanian verb in light of the test environments proposed by Pollock: the position of the verb in negative sentences, yes/no questions, relative to the so-called low adverbs, and floating quantifiers. The preliminary conclusions are further verified in agrammaticality preferencetest, with a particular focus on the placement of manner adverbs, which are regarded to stand the closest to the verb. It is shown that the verb does not raise from its base position in the affirmative sentences and may optionally raise in yes/no questions.The adverb placement relative to the verb is further specified in light of the negative particle "ne-". [From the publication]

DOI:
10.5755/j01.sal.0.25.8396
ISSN:
1648-2824; 2029-7203
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/54734
Updated:
2020-10-08 14:42:38
Metrics:
Views: 17
Export: