Teismo sprendimo vykdymo vieta

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismo sprendimo vykdymo vieta
Alternative Title:
Place of execution of judgements
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2006, Nr. 1 (79), p. 128-137
Keywords:
LT
Civilinis procesas; Sprendimų vykdymas.
EN
Civil procedure; Enforcement of judgements.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas teismo sprendimo vykdymą vietos teisinis reglamentavimas, pagrindžiama šio reglamentavimo svarba, atkreipiamas dėmesys į CPK ir Sprendimų vykdymo instrukcijos reglamentavimo trūkumus ir panašumus, siūlomi CPK pakeitimai tiksliau apibrėžiantys vykdymo vietą. Antstolio veikla ribojama antstolio teritorine kompetencija. Todėl sprendimo vykdymo vieta ir vykdymo veiksmų atlikimo vieta turi sutapti. Ypač svarbu teisingai nustatyti vykdymo vieta, patelkiant vykdomąjį dokumentą vykdyti, vykdant antstolio procesinės veiklos kontrolę bei kreipiantis j teismą dėl vykdymo procese pažeistų teisių gynimo. CPK 590 str. nustatyti bendrieji kriterijai, apibrėžiantys vykdymo vietą. Straipsnyje detaliai nagrinėjama skolininko fizinio asmens gyvenamosios vietos, turto buvimo vietos ir darbo vietos bei skolininko juridinio asmens buveinės ir turto buvimo vietos samprata. Aptariama išieškojimo iš vertybinių popierių, kaip nematerialaus turto, vykdymo vieta. Nagrinėjamos Sprendimų vykdymo instrukcijos nuostatos, nustatančios pirmine vykdymo vietą, išieškojimo iš skolininko darbo užmokesčio vykdymo vietą ir jų atitiktis CPK. Straipsnyje aptariamos CPK numatytos išimtys, leidžiančios antstoliui atlikti vykdymo veiksmus nesilaikant teritorinio teismingumo apribojimų. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas; Sprendimų vykdymas; Civil procedure; Enforcement of judgements.

ENThe article analyses local regulations regarding the enforcement of court decisions, substantiates the importance of such regulations, pays attention to strengths and weaknesses of the regulations towards the Civil Procedure Code and the Enforcement Instructions, and proposes amendments to the CPC that more accurately define the place of the execution. Bailiff’s activities are limited by his/her territorial competence. Thus, the place of the execution of a decision must coincide with the place of the enforcement actions. Due identification of the execution place is a very important issue while delivering the enforcement document, performing control of procedural activities of a bailiff, and applying to court in regards to the violation of rights in enforcement process. The CPC Article 590 sets general criteria defining the place of the execution. The article analyses in detail the concepts of places of residence, property, and work of individual debtors, and that of the places of residence and the property of legal persons indebted. It discusses the place of debt recovery from securities as non-material assets and analyses the provisions of the Enforcement Instructions that define the initial place of the enforcement, the place of the recovery from salary and wages of the debtor and their correspondence to the CPC. The article discusses the exceptions set in CPC that allows bailiffs performing the enforcement actions without the abeyance of territorial restrictions.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6752
Updated:
2018-12-17 11:49:30
Metrics:
Views: 37    Downloads: 5
Export: