Teismas - teisinių santykių vykdymo procese subjektas

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Teismas - teisinių santykių vykdymo procese subjektas
Summary / Abstract:

LTCivilinio proceso teisės doktrinoje egzistuoja keletas nuomonių dėl civilinių procesinių teisinių santykių subjektinės sudėties. Kai kurių autorių nuomone (prof. O. Bulow), teisinio santykio subjektais yra tik du asmenys: teismas ir šalys ar kiti proceso dalyviai. Priešingos nuomonės šalininkai civilinį procesinį teisinį santykį apibrėžia kaip teismą ir šalis siejančias abipuses teises ir pareigas. Trečioji civilinio procesinio teisinio santykio pobūdžio teorija civilinį procesinį teisinį santykį laiko privatiniu teisiniu ginčo šalių santykiu ir teigia teismą nesant jo dalyviu. Teisiniai santykiai, kylantys vykdymo procese, straipsnyje analizuojami taikant bendruosius civilinių procesinių teisinių santykių bruožus. Straipsnyje apibendrinamos pagrindinės vokiečių, rusų ir kitų civilinio proceso teisės doktrinos atstovų išsakytos nuomonės analizuojamu klausimu. Autorė vertina ir galiojantį Lietuvoje teisinį reglamentavimą, teismo vaidmens kaitą vykdymo procese. Straipsnio autorės nuomone, dėl subjektinės teisinių santykių vykdymo procese sudėties įvairovės vykdymo procese susiklostantys teisiniai santykiai pripažintini nevienarūšiais. Vykdymo procese susiklostantiems teisiniams santykiams būdingas subjektų daugėtas, tame tarpe ir tai, jog valdingi įgalinimai suteikti ne vienam subjektui . teismui, bet ir teismo sprendimus vykdančiam antstoliui. Teismas ir toliau lieka eilės teisinių santykių vykdymo procese subjektu ir atlieka svarbias funkcijas vykdant teismo priimtus sprendimus. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Civilinis procesas; Civil procedure.

ENIn the doctrine of civil proceedings there exist several opinions on the subjective composition of the civil procedural legal relations. In the opinion of certain authors (prof. O. Bulow), only two persons are subjects of legal relation: the court and the parties or other participants of the proceedings. The advocates of the contrary opinion define the civil process legal relation as the court and mutual rights and responsibilities, binding the parties. The third theory on the character of the civil procedural legal relation considers it a private relation between the parties to the court case and states that the court itself is not a participant. The legal relations, arising in the process are analyzed by applying the common traits of civil procedural legal relations. The article summarizes the main opinions on the issue under analysis, expressed by German, Russian and other representatives of the civil proceedings law doctrine. The author also evaluates the legal regulation, valid in Lithuania and the development of the role of the court in the execution process. In the author’s opinion, due to the diversity of the subjective composition of the legal relations, the relations, which come into existence in the execution process should be considered unequal, they are characterized by multiplicity of subjects, including the fact that powerful authorizations are provided not only to one subject, i. e. the court, but also to the bailiff, executing the court decisions. The court remains the subject of a range of legal relations in the execution process and performs important functions when executing the court decisions.

ISBN:
9955990406
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6312
Updated:
2013-04-28 16:24:01
Metrics:
Views: 31
Export: