Ugdymo turinio pradinėse klasėse integravimo išgalės : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo turinio pradinėse klasėse integravimo išgalės: disertacija
Alternative Title:
The Integration Resources of Education Content in Primary Schools
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
173, [28] lap
Notes:
Dr. disert. (socialiniai m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003. Bibliografija.
Summary / Abstract:

LTEuropos šalių vidinė kaita sąlygoja ir permainas mūsų šalies mokykloje. Mokyklos reforma skatina tobulinti mokymą, padaryti jį prieinamą, palengvinant mokymo turinį, kūrybingiau taikant mokymo formas ir metodus, kuriant programas, atitinkančias ugdytinių gebėjimus ir poreikius. Mokymo turinio ir technologijos kaita, poreikis kuo labiau pažinti vaiką kaip vientisą asmenybę įpareigoja šiuolaikiškai apmąstyti ir tęsti švietimo reformą. Disertacijoje bandoma apibūdinti, išanalizuoti ir eksperimentiškai patikrinti integruoto mokymo turinio taikymo galimybes pradinėje mokykloje.

ENInternal change of European countries also conditions change in schools of our countries. The school reform encourages improving teaching and making it accessible by making the content of teaching easier, and more creative application of teaching forms and methods that correspond to abilities and needs of pupils. The change in the content and technology of teaching and the need to better know a child as an integral personality obligates for contemporary reflection and continuation of the education reform. The thesis attempts describing, analysing, and experimentally testing the options for application of integrated teaching content in a primary school.

Related Publications:
Mokinių verslumo ugdymas bendrojo ugdymo mokykloje: mokytojų požiūris / Angelė Jelagaitė, Vytautas Lukoševičius. Pedagogika. 2011, 104, p. 86-96.
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10292
Updated:
2022-02-07 20:09:39
Metrics:
Views: 16
Export: