Neformaliajam suaugusiųjų verslumo ugdymuisi skirtų mokymosi priemonių prieinamumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Neformaliajam suaugusiųjų verslumo ugdymuisi skirtų mokymosi priemonių prieinamumas
Alternative Title:
Accessibility of learning tools for non-formal adult self-education in entrepreneurship
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2014, Nr. 6 (2), p. 376-389
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Neformalusis suaugusiųjų švietimas; Mokymosi priemonės; Verslumo ugdymasis; Non-formal adult education; Learning tools; Entrepreneurship selfeducation.
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education; Suaugusiųjų mokymas / Adult education.
EN
Entrepreneurship selfeducation; Learning tools; Non-formal adult education.
Summary / Abstract:

LTAtsižvelgiant į Lietuvoje dažniausiai vykdomus su verslumo ugdymu(si) susijusius tyrimus, kurie dažniausiai orientuojami į formalųjį ugdymą, straipsnyje nagrinėjamas neformalusis suaugusiųjų verslumo ugdymosi reiškinys. Lietuvoje dešimtmetį vykdant kryptingus su suaugusiųjų švietimu susijusius tyrimus, yra konstatuotos pagrindinės problemos (finansavimas, kokybės užtikrinimas, andragogų kompetencijos ir pan.) siejamos iš esmės tik su išoriniais ugdymo proceso veiksniais, tuo tarpu vykdomos edukacinės veiklos ir jų analizės rodo būtinybę nagrinėti pačių suaugusiųjų ugdymąsi ir tam sudaromas galimybes. Viena jų – suaugusiųjų verslumo ugdymuisi skirtų priemonių prieinamumas. Straipsnio tikslas – atskleisti neformaliajam suaugusiųjų verslumo ugdymuisi skirtų mokymosi priemonių prieinamumą Lietuvoje. Straipsnyje pristatomi 2013 m. spalio–lapkričio mėn. atlikto empirinio tyrimo rezultatai. Tyrimo metodas – apklausa žodžiu (interviu). Tyrimo priemonė parengta dokumentų ir mokslinės literatūros analizės, padėjusios išsiaiškinti neformaliojo suaugusiųjų švietimo padėtį Lietuvoje, pagrindu. Tyrimo dalyviai (n=5) – andragogai, aktyviai dalyvaujantys suaugusiųjų neformaliajame švietime bei vykdantys kryptingus mokslinius suaugusiųjų švietimo tyrimus. Straipsnio pabaigoje pristatomi pagrindiniai tyrimo rezultatai ir išvados. [Iš leidinio]

ENThe article analyses the phenomenon of non-formal adult self-education in entrepreneurship, given that in Lithuania studies related to (self-)education in entrepreneurship mostly focus on formal education. Purposeful research which has been carried out in Lithuania for a decade into adult education has identified major problems (e.g., financing, ensuring quality, educators’ competences, etc.), which are mainly linked only to the external factors in the process of education; whereas the analyses of the educational activities reveal a need for research into self-education of adults and the conditions created to facilitate such learning. One of the conditions is the accessibility of tools for adult self-education in entrepreneurship. The aim of the article is to reveal the accessibility of learning tools for non-formal adult self-education in entrepreneurship in Lithuania. The research subject is the accessibility of learning tools for adult selfeducation in entrepreneurship. The article presents the findings of the empirical research carried out in October through November of 2013. The research was carried out using the method of oral survey (interview). The instrument of the research was based on document and literature analysis which helped to determine the situation in non-formal adult education in Lithuania. The participants of the research (n=5) were andragogues actively engaged in non-formal adult education and performing purposeful scientific research into adult education.At the end of the article, the main research findings and conclusions are presented: younger adults with higher education and higher income working in the largest towns of Lithuania are more frequently engaged in non-formal adult education; adults who engage in the process of education usually understand the importance of self-education, therefore, the peculiarities of adult learning should be taken into consideration in order to develop learning tools which match the target group of adults; one of the major issues is the lack of a national strategy on the development and publishing of learning tools for (self-) education in entrepreneurship. [From the publication]

DOI:
10.13165/SMS-14-6-2-09
ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57147
Updated:
2018-12-17 13:51:28
Metrics:
Views: 34    Downloads: 2
Export: