Verslumo ugdymo sistemos tobulinimas Lietuvos aukštosiose mokyklose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslumo ugdymo sistemos tobulinimas Lietuvos aukštosiose mokyklose
Alternative Title:
Improvement of entrepreneurship education system in higher university education of Lithuania
In the Journal:
Vadybos mokslas ir studijos - kaimo verslų ir jų infrastruktūros plėtrai [Management theory and studies for rural business and infrastructure development]. 2012, Vol. 33, no. 4, p. 80-90
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Pertvarkos; Pertvarkos principai; Principai; Sisteminis požiūris; Ugdymo sistema; Verslumo ugdymas; Sisteminis požiuris; Verslumo ugdymo turinys; Education system; Entrepreneurship curriculum; Entrepreneurship education; Education system; Principles; Reform; Reform principles; Systematic approach.
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education; Pertvarkos; Pertvarkos principai; Principai; Sisteminis požiuris; Sisteminis požiūris; Ugdymas / Education.
EN
Entrepreneurship curriculum; Entrepreneurship education; Principles; Reform principles; Reform; Systematic approach.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama aukštojo universitetinio mokslo įtaka Lietuvos jaunimo verslumo ugdymui. Analizuojamos šios problemos priežastys ir pagrindiniai veiksniai, sąlygojantys nepakankamą verslumo žinių įsisavinimo lygį bei praktinį jo įgyvendinimą. Straipsnio tikslas – išanalizavus Lietuvos aukštojo universitetinio mokslo, pedagoginės pakraipos studijų sistemą, pasiūlyti būsimų pedagogų verslumo ugdymo sistemą ir turinį. Tyrimų metodai: verslumo ugdymą reglamentuojančių dokumentų, atliktų mokslinių tyrimų, sprendžiant verslumo ugdymo problemas analizė bei anketinė apklausa. Darbe išnagrinėta esama Lietuvos švietimo verslumo ugdymo sistema ir jos struktūra, atliktas tyrimas, siekiant išsiaiškinti besimokančių požiūrį į verslumo ugdymo procesą, siūlomas aukštojo pedagoginio universitetinio mokslo verslumo ugdymo turinys. [Iš leidinio]

ENArticle examines the influence of higher university education on development of entrepreneurship of young people in Lithuania. It analyzes the causes of the problem and the main factors influencing lack of entrepreneurial knowledge absorption and its practical implementation. The aim of the article is to analyze the Lithuanian higher university teacher training educational system and to provide the content of entrepreneurship education system for training of the prospective teachers. The research methods: evaluation of the documents regulating the entrepreneurship, assessment of entrepreneurship education programs of educational institutions, a comparative analysis, and surveying. The paper analyzes the current entrepreneurship education system of Lithuanian education and its structure. The research has been carried out to determine the attitudes of students towards the entrepreneurship education process, and the proposal was made regarding improvement of regarding the curriculum for entrepreneurship development of higher pedagogical university education. [From the publication]

ISSN:
1822-6760; 2345-0355
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/42361
Updated:
2019-02-25 19:59:23
Metrics:
Views: 18    Downloads: 2
Export: