Verslumo ugdymo turinio kaita bendrojo ugdymo mokyklos bendrosiose programose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslumo ugdymo turinio kaita bendrojo ugdymo mokyklos bendrosiose programose
Alternative Title:
Entrepreneurship education curriculum changes in the framework programmes of general education schools
In the Journal:
Socialinis ugdymas [Social Education]. 2015, Nr. 1 (40), p. 25-38
Keywords:
LT
Bendrosios programos; Ekonomika; Ekonomika ir verslumas; Ekonomikos ir verslumo programa; Ekonominis raštingumas; Verslumas; Verslumo ugdymas; Verslumo ugdymo turinys.
EN
Economic and entrepreneurship education; Economic literacy; Economics; Economics and entrepreneurship; Economics and entrepreneurship program; Economy and entrepreneurship; Entrepreneurship; Entrepreneurship education; Entrepreneurship education content; Entrepreneurship education curriculum; Framework programmes.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje, remiantis Europos Sajungos (ES) ir Lietuvos Respublikos (LR) strateginiais švietimo ir kitais dokumentais, aptariama verslumo ugdymo svarba, jos sklaidos visuomeneje strategines kryptys ir formos. Analizuojami verslumo (ir su juo itin glaudžiai susijusio ekonominio raštingumo) ugdymo turinio kaitos pagrindiniai aspektai nuolat atnaujinamose bendrojo ugdymo mokyklos bendrosiose programose. [Iš leidinio]

ENOn the basis of analyzed sources, in the context of strategic education documents of the European Union and of the Republic of Lithuania and of other documents the article discusses the importance of entrepreneurship education and the strategic directions and forms of its public dissemination. Key aspects of entrepreneurship education (and with it very closely related economic literacy) curriculum changes in the constantly updated general education school programs are analyzed. [From the publication]

DOI:
10.15823/su.2015.32
ISSN:
1392-9569; 2351-6011
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/63849
Updated:
2020-07-28 20:26:12
Metrics:
Views: 16    Downloads: 3
Export: