Verslumo ugdymo

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Verslumo ugdymo/si galimybės universitetinėse studijose
Alternative Title:
Entrepreneurship development possibilities in university studies
In the Journal:
Socialinių mokslų studijos [Societal Studies]. 2014, Nr. 6 (3), p. 579-587
Keywords:
LT
Verslumas; Verslumo ugdymas; Universitetinės studijos.
EN
Entrepreneurship; Development of entrepreneurship; University studies.
Summary / Abstract:

LTNagrinėjamas keturių vienų iš didžiausių Vilniaus universitetų: Mykolo Romerio universiteto (toliau MRU), Vilniaus universiteto (toliau VU), Vilniaus Gedimino technikos universiteto (toliau VGTU) ir Lietuvos edukologijos universiteto (toliau LEU) studentų verslumo ugdymo/si galimybės universitetinėse studijose. Straipsnio tikslas – atskleisti studentų verslumo ugdymo/si galimybes universitetinėse studijose. Darbe taikyti šie tyrimo metodai: teorinis – mokslinės literatūros analizė, ES ir Lietuvos dokumentų, reglamentuojančių verslumą, analizė; empirinis tyrimas – anketinė studentų apklausa apie verslumo ugdymo/si galimybes universitetinėse studijose bei aprašomojo pobūdžio statistinis metodas. Išanalizuotas tyrimas atskleidė, kad visų keturių universitetų: MRU, VU, VGTU ir LEU studentų verslumo ir verslumo ugdymo samprata nesiskiria. Studentai pritaria tam, kad verslumą aukštojoje mokykloje ugdyti reikia, tačiau nežino, ar jų universitete yra ugdomas verslumas. Studentai nesidomi ir nedalyvauja universiteto vykdomose veiklose, skirtose ugdyti verslumą, nežino, ar patys yra verslūs. Studentai nežino, ar į studijų programą yra įtrauktas verslumo ugdymas, ar jų universitete yra galimybė pasirinkti laisvai pasirenkamą verslumo studijų dalyką. Studentų atsakymai parodė, kad jie sutiktų papildomai studijuoti verslumą, tik pageidautų, jog būtų sudaryta galimybė patiems laisvai pasirinkti. Tyrimo rezultatai atkleidė, kad labiausiai verslumas yra ugdomas MRU, kiek mažiau VU, dar mažiau VGTU ir mažiausiai LEU. [Iš leidinio]

ENThe objective of the research: to show the possibilities of developing entrepreneurship in university studies. The objective of the research is to show the possibilities of developing entrepreneurship in university studies. Students of MRU, VU, VGTU and LEU participated in the research. Research methods were the following: 1. Theoretical – analysis of scientific literature, analysis of EU and Lithuanian documents regulating entrepreneurship, analysis of study curriculum and strategic plans in MRU, VU, VGTU and LEU; 2. Empirical research – questionnaires for students about possibilities of developing entrepreneurship at university; 3. Statistical method – descriptive statistics. The results of the research. Having analyzed the data, the results showed that conceptions of entrepreneurship and its development do not differ in all 4 universities; they are the same in MRU, VU, VGTU and LEU. Students agree that it is a must to develop entrepreneurship in institutions of higher education but they do not know if such studies can be chosen in their curriculum. Also, they are not interested in the activities about developing entrepreneurship and have no idea if they are enterprising themselves. Students do not know if such a subject as developing entrepreneurship is present in their curriculum and if they can freely choose it themselves. Students would like to have developing entrepreneurship as a subject in their study curriculum which they would be able to choose freely by themselves. The results of the research have shown that entrepreneurship is best developed in MRU and VU. It is less developed in VGTU and the least developed in LEU. [From the publication]

DOI:
10.13165/SMS-14-6-3-08
ISSN:
2029-2236; 2029-2244
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/57165
Updated:
2018-12-17 13:51:32
Metrics:
Views: 11    Downloads: 1
Export: