Moksleivių verslumo ugdymo tobulinimo kryptys Lietuvoje

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Moksleivių verslumo ugdymo tobulinimo kryptys Lietuvoje
Alternative Title:
Students' entrepreneurship development improvement tendencies in Lithuania
In the Journal:
Verslas, vadyba ir studijos. 2010, Vol. 8, no. 1, p. 299-311
Keywords:
LT
Verslumas; Verslumo ugdymas; Verslumo įgūdžiai ir bruožai.
EN
Entrepreneurship; Entrepreneurship education; Entrepreneurship skills and traits.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos moksleivių verslumo ugdymo tobulinimo kryptys. Siekiant įvardyti verslumo ugdymo tobulinimo kryptis švietimo sistemoje, taikyti šie tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, apibendrinimas ir apklausa. Atliktų mokslinių tyrimų tiek Lietuvoje, tiek užsienyje analizė leidžia teigti, jog didėja dėmesys moksleivių verslumo ugdymo problemai. Verslumo ugdymo padėčiai gerinti Lietuvoje yra sukurta jaunimo verslumo skatinimo strategija. Pedagogai verslumo sampratą sieja su asmens mąstymo būdu ir socialinėmis, vadybinėmis bei asmeninėmis kompetencijomis. Išreikšdami tokią nuomonę pedagogai suvokia, jog mokinių verslumą galima veikti ugdymo metodais. Nustatyta, jog mokinių verslumą lavinantys pedagogai stokoja kompetencijos. Verslumo ugdymo padėčiai gerinti Lietuvoje reikia pradėti rengti verslumo ugdymo specialistus, galinčius dirbti pedagoginį darbą švietimo įstaigose. Verslumo ugdymui mokyklose neparengta metodinių priemonių, vadovėlių. Mokyklose trūksta bendros verslumo ugdymo programos. Verslumo ugdymą integruojant į kitus mokymo dalykus, jis labiausiai siejamas su ekonomikos mokymu. Tačiau asmens verslumas ugdomas ne tik suteikiant individui ekonominių žinių, bet ir skatinant jaunuolių teigiamą požiūrį į verslininko karjeros pasirinkimą. Švietimo įstaigose ugdomas mokinių verslumas ateityje keistų neigiamą visuomenės požiūrį į verslininkus. Teigiamos visuomeninės nuostatos taptų pagrindu, skatinančiu individo norą atrasti naujas veiklos plėtojimo galimybes, realizuojamas kuriant verslo įmonę.

ENThe current entrepreneurship development situation in educational institutions of the Republic of Lithuania is analysed in this article. Main students’ characteristics, necessary in order to become a successful entrepreneur, are presented in the theory of enterprise. The analysis, helping to realize how the educators understand the concept of entrepreneurship, is carried out. The evaluation of entrepreneurship development integration into other learning subjects is carried out as well. Entrepreneurship development methods used in the enterprise development program are identified in the article. A study covers the problems, which educators of educational institutions face while developing the entrepreneurship of the students. While summarizing the analysis of the study, the development tendencies of students’ entrepreneurship in Lithuanian schools are presented in the article. [text from author]

ISSN:
1648-8156
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/29632
Updated:
2021-02-25 10:00:03
Metrics:
Views: 10    Downloads: 5
Export: