Technologinio ugdymo samprata atnaujintose programose

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Technologinio ugdymo samprata atnaujintose programose
Alternative Title:
Conception of post-reform technology education in the education programs
In the Journal:
Pedagogika. 2012, 105, p. 14-19
Keywords:
LT
Technologinis ugdymas; Technologijos; Darbinis mokymas; Darbai; Politechninis mokymas.
EN
Technology education; Technology; Operating study; Jobs; Polytechnic education.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojama technologinio ugdymo samprata atnaujintose programose, atskleidžiamas technologinio ugdymo daugiamatiškumas ir dėstomo dalyko komponentų ryšys. Keičiantis švietimo politinei aplinkai Lietuvoje, darbinis (techninių darbų) mokymas keičiamas technologiniu ugdymu. Siekiama ugdyti vientisą technologinio ugdymo sampratą – nuo buitinio vartojimo iki nesudėtingų technologijų žinojimo. Atsirado galimybė atskleisti ir plėtoti technologijų kaip ugdomojo dalyko daugiamatiškumą. Technologinio ugdymo svarbiausi komponentai yra technologijų kaita, vartotojo ugdymas, gyvenimo kokybė, kompiuterinis raštingumas, dizainas, profesinis orientavimas. Šių komponentų glaudus ryšys parodo technologinio ugdymo multidiscipliniškumą. Technologinis ugdymas, būdamas holistinio ugdymo dalimi, yra tiek holistiškai kokybiškas, kiek yra suvokiami technologinio ugdymo komponentų tarpusavio ryšiai. Technologinis ugdymas yra integralus dalykas, atviras bendradarbiavimui, ugdymo turinio individualizavimui ir diferencijavimui, taikant projektinį ugdymo metodą.

ENThe article is focused on the analysis of the reformed technology education conception in the updated education programs. The article establishes fact, that technology education is multidimensional subject and demonstrates belongings among the components of technology education. Summing-up the ideas of several authors, the following conclusions can be formulated: operating (technical work) education shifted to technological education influenced by education policy changes in Lithuania. Now it is possible to reveal and develop the multidimensionality of technologies as teaching subject; the most important components of technological education are: technological alternation, consumer education, quality of life, computer literacy, design, and vocational guidance. The technological education has closely intertwined miscellaneous components, which demonstrates that technological education is multidiscipline; technology education is an integral subject open to collaboration, for individualization and differentiation of education content, using project based teaching method. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/40657
Updated:
2018-12-17 13:18:05
Metrics:
Views: 15    Downloads: 11
Export: