Darbinis (technologinis) ugdymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje (1918-2003)

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darbinis (technologinis) ugdymas Lietuvos bendrojo lavinimo mokykloje (1918-2003)
Alternative Title:
Working (Technological) Education at Lithuanian General Education School (1918-2003)
Publication Data:
Šiauliai : Šiaulių universiteto leidykla, 2005.
Pages:
58 p
Contents:
Bendrojo lavinimo mokyklos raida ir darbų (technologijų) dalyko padėtis — Bendrojo lavinimo mokyklos (pagrindinės) ugdymo turinys ir darbai (technologijos) — Darbų (technologijų), kaip mokomojo dalyko, ištakos — 1992 m. darbų mokymo programos (technologinio ugdymo turinio) struktūros ypatumai — Darbų ir buities kultūros bendroji programa (1997) – nauja turinio formavimo pakopa — Bendrojo lavinimo mokyklos (pagrindinės) ugdymo turinio (2003) tolesnio tobulinimo prielaidos ir technologijų mokymas — Technologinio ugdymo turinys (2003) — Dalyko (darbų, technologijų) pavadinimo ir turinio sričių kaita — Darbų dalyko (technologijų) turinio diferencijavimo ypatumai — Darbų dalyko (technologijų) mokymo trukmė ir apimtis — Literatūra — Priedai (kompaktinis diskas): Vidurinės bendrojo lavinimo mokyklos programos (eksperimentinės); Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrosios programos (1997); Bendrosios programos ir išsilavinimo standartai (2003); Vidurinių mokyklų programos (1939).
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education; Pagrindinis ugdymas / Basic Secondary Education.
Summary / Abstract:

LTLietuvos bendrojo lavinimo mokykla 1918-2003 m. išgyveno kūrybos, augimo, lūžių ir atkūrimo laikotarpius. Keitėsi jos struktūra, ugdymo turinys, mokymo organizavimo procesas. Daugelio transformacijų sraute atsidūrė ir mokomieji dalykai: vieni išnyko, kiti buvo atnaujinami, plėtojami, jiems priskiriama vis kitokia ugdomoji funkcija. Tokią kaitą patyrė darbų (technologijų) mokomasis dalykas, turintis esminę įtaką moksleivių darbiniam (technologiniam) ugdymui. Leidinyje aptariama darbų (technologijų) padėtis ištisiniu (85 metų) mokymo laikotarpiu (1918-2003), atliekama šio mokomojo dalyko ugdomosios paskirties, turinio apimties, mokymo trukmės, diferencijavimo pobūdžio lyginamoji analizė įvairiais mokyklos raidos periodais: nepriklausomos Lietuvos (1918-1940, 1990-2003) ir sovietinio valdymo (1953-1989) laikotarpiais, kai labiausiai keitėsi bendrojo lavinimo mokyklos struktūra, ugdymo tikslai, o kartu ir darbų (technologijų) dalyko, kaip viso ugdymo turinio komponento, uždaviniai. Atliekant analizę panaudota 1918-2003 m. pedagoginė spauda, oficialūs dokumentai, Lietuvos pedagogų mokslininkų studijos, švietimo įstaigų ataskaitos, mokymo planai ir programos, ūkio, kultūros, švietimo statistikos sąvadai. Leidinys skiriamas pedagoginių aukštųjų mokyklų pirmos (bakalauro) ir antros (magistro) studijų pakopos technologijų specialybės studentams, bendrojo lavinimo mokyklų technologijų mokomojo dalyko pedagogams. [sutrumpintas autoriaus tekstas]Reikšminiai žodžiai: Darbinis ugdymas; Mokymo programos; Mokymas; Technologinis ugdymas; Bendrojo lavinimo mokyklos; Mokymo ištakos; Programos; Turinys.

ENIn 1918-2003 the Lithuanian general education school experienced periods of creativity, growth, breakthroughs and rebirths. Its structure, educational content and teaching organisation process were changing. School subjects were also part of numerous transformations: some disappeared while others were renewed and expanded and some new educational function was assigned thereto. Such changes were experienced by work (technology) subject having essential impact on working (technological) education of pupils. The publication discusses the position of the work (technology) subject for a continuous education period (85 years – 1918-2003) focusing on comparative analysis of educational purposes, content, training duration and nature of differentiation of this school subject during various periods of school evolution: independent Lithuania (1918-1940, 1990-2003) and the Soviet rule (1953-1989) periods when the structure of the general education school, goals of education and objectives of the work (technology) subject as a component of the overall educational content were changing most. Analysis was based on pedagogical periodicals, official documents, and scholarly studies of Lithuanian teachers, reports of educational institutions, curricula and statistics of economy, culture and education of 1918-2003. The publication is intended for undergraduate and graduate technology students of pedagogical higher education schools and teachers of technology at general education schools.

ISBN:
9986385644
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/3009
Updated:
2020-09-16 17:04:12
Metrics:
Views: 31
Export: