Savarankiškumo ugdymas rengiant technologijų mokytojus : disertacija

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Savarankiškumo ugdymas rengiant technologijų mokytojus: disertacija
Alternative Title:
Independence Education in Preparing Technology Teachers
Publication Data:
Vilnius, 2003.
Pages:
136 lap
Notes:
Dr. disert. (social. m.) - Vilniaus pedagoginis universitetas, 2003. Bibliografija.
Keywords:
LT
Šiauliai. Šiaulių kraštas (Šiauliai region); Vilnius. Vilniaus kraštas (Vilnius region); Lietuva (Lithuania); Mokytojų ugdymas / Teacher education.
Summary / Abstract:

LTDisertacijoje atskleidžiama asmens savarankiškumo samprata šiuolaikinės edukologijos ir psichologijos požiūriu, jos kaita istorinės raidos kontekste bei nagrinėjami savarankiškumo ugdymo aukštojoje mokykloje ypatumai. Plačiai aptariamos savarankiškumo esmę atspindinčios smalsumo (poreikio pažinti bei tyrinėti), iniciatyvumo (gebėjimo savanoriškai veikti), organizuotumo (mokėjimo planingai sutelkti jėgas, tvarkyti veiksmus bei tuo vadovautis savo veikloje), kūrybiškumo (atvirumo naujumui) apraiškos. Pateikiamas autorės sudarytas savarankiškumo tyrimo modelis, apimantis savarankiškumo vidinės struktūros komponentus (kognityvinį, emocinį, valios ir veiklos) ir atskleidžiantis savarankiškumo apraiškų rodiklius. Detaliai aprašoma Vilniaus pedagoginiame universitete ir Šiaulių universitete atlikto tyrimo metodika bei Vilniaus pedagoginiame universitete vykdyto pedagoginio eksperimento metodika. Pristatant atliktų tyrimų rezultatus analizuojami būsimųjų technologijų mokytojų savarankiškumo sampratos bruožai, požiūris į asmens savarankiškumą ir atskiras jo apraiškas, išryškinamas susijusių su savarankiška veikla emocinių išgyvenimų stabilumas bei modalumas, atskledžiami studentų savarankiškumo raiškos pažintinėje veikloje ypatumai bei juos sąlygojantys veiksniai. Pristatant pedagoginio eksperimento rezultatus atskleidžiamos projekto metodo panaudojimo skatinant studentus atsisakyti reproduktyvios veiklos ir siekti veikti kūrybinio savarankiškumo lygyje galimybės. [Iš leidinio]

ENThe dissertation discloses the concept of an individual’s independence from the point of view of modern education science and psychology, its dynamics in the context of historical development, and analyses peculiarities of independence cultivation at higher education institutions. Broad discussions focus on the features of curiosity (need to know and analyse), proactiveness (ability to act independently), self-discipline (ability to methodically manage actions and follow this in one’s activity), and creativity (openness to innovations) reflecting the essence of self-reliance. The model for self-reliance analysis, created by the author, covers components (cognitive, emotional, volitional, and active) of inner independence structure and discloses the indicators of self-reliance manifestations. Detailed focus is given on research methodology applied at Vilnius Pedagogical University and Šiauliai University and pedagogical experiment methodology, carried out at Vilnius Pedagogical University. Research results allow analysis of the features of the concept of independence of future technology teachers, their attitude towards an individual’s self-reliance, highlighting stability and modality of emotional experience related with autonomous activity and revealing the particularities of students’ expression of independence in their cognitive activity and any predetermining factors. Introduction of the results of the pedagogical experiment establishes the possibilities for the use of the project method to stimulate students to refuse reproductive activity and pursue activities at the level of creative independence.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/10259
Updated:
2022-02-07 20:09:24
Metrics:
Views: 27
Export: