Technologijų dalyko patrauklumas

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Technologijų dalyko patrauklumas
Alternative Title:
Fascination of technology training
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 55, p. 45-48
Keywords:
LT
Mokslinis ugdymas / Scientific education.
Summary / Abstract:

LTTechnologijos aukštesnėse bendrojo lavinimo mokyklų klasėse padeda tenkinti mokinių praktinio ugdymo reikalavimus. Galima teigti, kad tarp technologijų darbų bei buities kultūros dalykų yra santykinis tęstinumas. Praktinio ugdymo dalykų visuma ir atskirai technologijos geriausiai atspindi mokymosi prasmę, jo praktinę naudą bei siekiamus gyvenimo tikslus. Straipsnio tikslas – remiantis praktinio ugdymo dalykų analize, mokytojų, dėstančių šios krypties dalykus, apklausa bei mokyklinės reformos orientacinėmis nuorodomis, tobulinti švietimo sistemą, pamėginti atskleisti technologijų dalykų patrauklumą. Šiuo metu mokymasis bet kurio lygio mokykloje teikia mažai perspektyvų, todėl baigusios vidurinę bendrojo lavinimo pakopą jaunosios kartos tolimesnis gyvenimo kelias gana sudėtingas. Nėra žinoma darbo pasiūla, kartu ir kokį išsilavinimą turinčių žmonių reikia. Vienintelis akstinas mokytis yra viltis, kad įgijus išsilavinimą ateityje bus galima įsitvirtinti visuomeninės ar atgimusios gamybinės veiklos sferose, garantuojančiose normalų asmeninį gyvenimą, šeimos egzistavimą, aukštesnį pragyvenimo lygį. Siekiant gerų technologijų mokymosi rezultatų, būtina, kad šie dalykai atitiktų jaunosios kartos būsimos veiklos tikslus ir visuomenės poreikius; būtų lankstūs persiorientuojant organizaciniu požiūriu ir taikant įvairius programų variantus; dinamiški programų turinio požiūriu, orientuoti į konkretumą; reikšmingi savo indėliu į šalies kultūrą.Reikšminiai žodžiai: Technologijų (darbų) mokymas; Mokymosi motyvacija; Education of technologies; Learning motivation.

ENThe subject of technology is equivalent with others subjects in schools of general education and purposeful its specific of practical training. The fascination of technology training is stipulate: variety sphere of choice training; the competence and readiness teachers; the correspondence content and reason its study; the suitability of methods; the worthwhile of good results. [From the publication]

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/31104
Updated:
2018-12-17 10:53:36
Metrics:
Views: 29    Downloads: 3
Export: