Mokytojų požiūris į elektronikos prietaisų naudojimą technologijų pamokose, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
  • Lietuvių kalba / Lithuanian
  • Anglų kalba / English
Title:
Mokytojų požiūris į elektronikos prietaisų naudojimą technologijų pamokose, ugdant specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius
Alternative Title:
Teachers’ attitudes towards usage of electronic devices in technology lessons while educating pupils with special educational needs
In the Journal:
Specialusis ugdymas [Special Education]. 2019, Nr. 1 (39), p. 133-154, 155-178
Notes:
LDB Open.
Keywords:
LT
Technologinis ugdymas; Specialiųjų ugdymosi poreikių turintys ugdytiniai; Specialioji mokykla; Elektronikos prietaisai
EN
Technology education; Learners with special needs; Special school; Electronic devices
Summary / Abstract:

LTVidutinį, žymų ir labai žymų intelekto sutrikimą turinčių mokinių gebėjimai ugdomi veikloje. Viena iš tokių veiklų yra technologijų pamokos, kurių esminis bruožas – praktinis kryptingumas. Svarbiausi specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP) turinčių mokinių technologijų dalyko pasiekimai yra praktinių kasdienio gyvenimo įgūdžių formavimas. Pagrindinio ugdymo bendrųjų programų pritaikymo rekomendacijose specialiųjų poreikių žemų ir labai žemų intelektinių gebėjimų mokinių ugdymui (2010) technologinis ugdymas yra numatytas ir sudarytas iš tokių dalių kaip mityba, tekstilė, konstrukcinės medžiagos ir elektronika. Tinkamai organizuotos elektronikos pamokos rengia SUP turinčius mokinius gyvenimui, formuoja jų praktinius įgūdžius, padeda pažinti naujas technologijas. Buvo aktualu išsiaiškinti specialiųjų ugdymo įstaigų pedagogų požiūrį į elektronikos prietaisų naudojimą technologijų pamokose, nes anksčiau atliktuose tyrimuose nesidomėta specialiojo ugdymo įstaigų mokymo baze, mokytojų požiūriu į naujas technologijas, elektronikos prietaisų naudojimo galimybėmis. [Iš leidinio]

ENAbilities of pupils with moderate, severe and profound intellectual disabilities are developed in activities. One of such activities is technology lessons with its essential feature – practical orientation. The most important achievements of children with special educational needs (SEN) pupils in the technology subject is formation of practical daily life skills. As provided in The Recommendations on Adaptation of Basic Education General Curricula for Education of Special Needs Pupils with Low and Very Low Intellectual Abilities (2010), technology education consists of such parts as nutrition, textiles, structural materials and electronics. Properly organized electronics lessons prepare pupils with SEN for life, form their practical skills, and help them to get familiar with new technologies. It was relevant to find out the attitudes of teachers of special education institutions to the use of electronic devices in the lessons of technology, because previous research did not deal with learning resources of special education institutions, teachers’ attitudes towards new technologies, and possibilities of using electronic devices. [From the publication]

ISSN:
1392-5369, 2424-3299
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/84893
Updated:
2020-07-28 20:31:08
Metrics:
Views: 5