Apkaltos institutas ir konstitucinė atsakomybė : probleminiai aspektai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Apkaltos institutas ir konstitucinė atsakomybė: probleminiai aspektai
Alternative Title:
Impeachment in the context of constitutional responsibility: problem aspects
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2008, Nr. 9 (111), p. 94-104
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Apkalta; Prezidentas; Konstitucija; Impeachment; The President; The Constitution.
Keywords:
LT
Apkalta; Konstitucinė teisė. Konstitucija / Constitutional law. Constitution; Prezidentas.
EN
Constitution; Impeachment; President.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjamas apkaltos instituto konstitucinis reguliavimas Lietuvoje ir užsienyje, oficialioji doktrina, paliečiamas tiek istorinis, tiek ir lyginamasis aspektai. Straipsnio pradžioje aptariama apkaltos procedūra ir konstitucinė atsakomybė, jų ryšys su kitomis konstitucinės atsakomybės sankcijomis. Detaliai aptariamas apkaltos teisinis reglamentavimas ir konstitucinės justicijos praktika, nagrinėjamos teisinio reguliavimo problemos. Straipsnio pabaigoje pateikiamos išvados ir pasiūlymai dėl galimybių tobulinti konstitucinį reguliavimą bei apkaltos pagrindų katalogą, keliamas klausimas dėl Respublikos Prezidento išskirtinio imuniteto pagrįstumo. Atsižvelgiant į kitų valstybių patirtį siūloma naujai pažiūrėti į kai kuriuos organizacinius ir procesinius apkaltos procedūros reglamentavimo klausimus, didinti teismų įtaką šiai parlamentinei procedūrai taip išgryninant apkaltą kaip vieną konstitucinės atsakomybės formų, atitolinant ją nuo politinės atsakomybės. [Iš leidinio]

ENThe article examines the constitutional regulation of the institute of impeachment in Lithuania and abroad and the official doctrine and tackles upon both the historical and comparative aspects. At the beginning of the article the procedure of impeachment and the constitutional responsibility as well as their relation with other sanctions of constitutional responsibility are discussed. The article also presents a detailed legal regulation and the practice of constitutional justice and examines the problems of legal regulation. At the end of the article the conclusions and suggestions regarding the possibilities of improvement of the constitutional regulation and the catalogue of the grounds for impeachment are presented and the question is raised regarding the legitimacy of the exceptional immunity of the President of the Republic. Referring to the experience of other states the suggestion is made to take a new look at certain organizational and procedural issues of regulation of the procedure of impeachment and increase the courts’ influence on the said parliamentary procedure thus distilling the impeachment as one of the forms of constitutional responsibility and distancing it from the political responsibility.

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/14218
Updated:
2018-12-17 12:11:59
Metrics:
Views: 26    Downloads: 13
Export: