Lietuvių emigracija: problemos ir galimi sprendimo būdai

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knyga / Book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvių emigracija: problemos ir galimi sprendimo būdai
Publication Data:
Vilnius : Pilietinės visuomenės institutas, 2005.
Pages:
48 p
Series:
Studijos; 1
Notes:
Bibliografija.
Contents:
1. Įvadas — 2. Pasekmės ir poveikis. Grėsmės pilietinei visuomenei ir intelektualiniam tautos potencialui. Ekonominis ir socialinis poveikis. Poveikis valstybės įvaizdžiui ir reputacijai pasaulyje — 3. Mastai, kryptys, tendencijos. Mastai: emigracijos statistika. Kryptys. Tendencijos ir prognozės — 4. Motyvai, priežastys ir pobūdis. Emigracija kaip socialinis ir kultūrinis reiškinys. Ekonominiai aspektai. Emigracija ir viešasis diskursas — 5. „Protų nutekėjimo“ problema ir jos sprendimo galimybės. Kas yra „protų nutekėjimas“? Paskiri protų nutekėjimo fenomeno bruožai. Protų nutekėjimas ir Lietuva. Protų sulaikymo politika: bendrojo pobūžio priemonės. Protų sulaikymo strategijos: specifinės rekomendacijos. Protų susigrąžinimo politika: užsienio pavyzdžiai. „Mokslinės diasporos“ variantas. ES politika protų nutekėjimui stabdyti. Specialistų išvažiavimas iš Lietuvos — 6. Dabartinė valstybės institucijų veikla emigracijos klausimu — 7. Problemos ir pasiūlymai. — 8. Šaltiniai.
Keywords:
LT
ES; Emigracija; Migracija; Motyvai; Pasekmės; Poveikis; Protų nutekėjimas; Tendencijos.
EN
After-effect; Brain drain; Consequences; EU; Emigration; Impacts; Lithuania; Migration; Motives; Tendencies.
Summary / Abstract:

LTKiek Lietuvos piliečių paliko šalį per nepriklausomybės metus? Kuo gresia Lietuvai specialistų ir protų nutekėjimas? [...] Nors šiuo metu emigracija gali tapti Lietuvai viena didžiausių nekarinių grėsmių, atsakymų į keltus klausimus kol kas nėra. [...] Šis dokumentas siekia apibendrinti preliminarias įžvalgas, duomenis ir pasiūlymus emigracijos klausimais, apžvelgti su ja susijusius klausimus ir problemas. Nemaža jų dalis buvo iškelta bei suformuluota 2004 m. gruodžio 2 d. Kaune įvykusiame seminare, kurį surengė Pilietinės visuomenės institutas ir Lietuvių išeivijos institutas. Pirmiausia bus žvelgiama į emigracijos keliamas grėsmes ir galimas socialines bei ekonomines pasekmes. Toliau bus aptariami jos mastai, tendencijos, priežastys ir pobūdis, emigracijos ir emigrantų temų atspindėjimas viešajame Lietuvos diskurse. Kaip atskiras probleminis reiškinys bus analizuojamas specialistų ir protų nutekėjimas. Galiausiai, trumpai apžvelgus dabartinę valstybės institucijų veiklą emigracijos srityje, pateikiamos preliminarios išvados ir siūlymai. Dokumento tikslas nėra pateikti išbaigtą ir išsamią veiksmų programą, kaip su emigracijos keliamomis grėsmėmis tvarkytis. Dabarties sąlygomis, trūkstant duomenų ir kompleksinių reiškinio tyrimų, tai nė nebūtų įmanoma. Jo tikslas – paskatinti viešą susirūpinimą, inicijuoti visuomenės bei valdžios dialogą šiuo Lietuvai opiu klausimu. Jis galėtų vesti tiek prie deramos tyrimų programos sukūrimo, tiek prie nuoseklios bei kryptingos valstybės strategijos formavimo, tiek prie visuomenės nuostatų emigracijos atžvilgiu kaitos. [Iš leidinio]

ENHow many Lithuanian citizens left their country during years of independence? What threats does human capital flight pose to Lithuania? Even if presently emigration may become one of the biggest non-military threats to Lithuania, there are still no answers to these questions. The aim of this document is to summarise the tentative insights, information and suggestions on emigration issues and to overview related questions and problems. Quite a few of them were raised and formulated in a seminar which took place in Kaunas on 2 December 2004 and hosted by the Civil Society Institute and the Lithuanian Emigration Institute. First, the threats posed by emigration and its possible social and economic consequences will be reviewed. Then its scope, trends, reasons and nature will be discussed as well as a reflection of subjects of emigration and immigrants in the public discourse in Lithuania. Human capital flight or brain drain will be analysed as a separate phenomenon. Finally, after a short overview of the current activities of the state institutions in the area of emigration, tentative conclusions and suggestions will be provided. This document was not aimed at providing complete and comprehensive action plan for solving threats posed by emigration. In current situation it would be impossible due to lack of information and comprehensive research of the phenomenon. This document is aimed at arousing public concern and initiating dialogue between the public and the government on this hot topic. This dialogue could lead to creation of a suitable research programme and consistent, purposeful state strategy and to the change in the attitude of the society towards emigration.

ISBN:
9955976608
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39867
Updated:
2014-05-05 08:20:56
Metrics:
Views: 14
Export: