Virtualusis etniškumas : iliuzija ar viltis?

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Virtualusis etniškumas: iliuzija ar viltis?
In the Book:
Summary / Abstract:

LTGlobalizacija turi potencialą skleisti pačias įvairiausias, netgi tarpusavyje radikaliai priešiškas, idėjas bei vertybes, ir internetinio bendravimo įtaka bendruomeniškumui apskritai bei tautinei savivokai negali būti įvertinta vienareikšmiškai.Nors virtualioji erdvė teikia naujas galimybes etninių grupių saviraiškai, jų narių tarpusavio komunikacijai, savųjų kultūrinių bei politinių idealų ir siekių skleidimui, šie etninių grupių tikslai iš esmės nėra kokybiškai nauji, kitokie nei tie, kurių etninės grupės siekia nevirtualiame pasaulyje. Internetas veikia kaip dar viena priemonė (kai kurių etninių grupių atveju – viena veiksmingiausių priemonių) ankstesnėms problemoms bei įsisenėjusioms prieštaroms artikuliuoti, todėl virtualusis etniškumas, viena, yra nulemtas jau esančių kultūros formų ir kolektyvinės atminties, bet kartu ir atviras naujiems bandymams jį konstruoti, naujai jį suvokti. Technologijos teikia žmogui priemones, įgalina jį tam tikriems veiksniams, tačiau neduoda padėties apibrėžimo ir juo labiau neverčia jo elgtis tam tikru būdu. Nors internetas teikia mums reikalingas priemones, jis negali išspręsti pamatinių problemų, kurios per visą istoriją buvo kliuvinys žmonėms telktis į bendruomenes: interesų skirtumai, nepasitikėjimas, netolerancija ir įvairus prietarai. Vieniems internetas yra priemonė pabėgti nuo tiesioginio, daugiau ar mažiau įpareigojančio, tarpžmogiško bendravimo į beasmenę erdvę, kiti jį lygiai sėkmingai gali išnaudoti kaip dar glaudesnio jau gyvuojančių socialinių ryšių palaikymo galimybę. Pati technologija tik įgalina susižinoti globaliai, tačiau joje nėra užprogramuota, su kuo turime susižinoti ar apie ką ir kaip bendrauti.

ENGlobalisation has a potential of spreading different, even radically contradictive, ideas and values, thus the influence of the internet on community feelings and national self-esteem can not be evaluated unambiguously. Although virtual space brings new opportunities for self-actualisation, communication, spreading national and political targets of ethnic groups, these objectives are not essentially new or different from those aimed for in a real world. The internet stands as additional measure (for some ethnic groups as the most important one) for articulating significant problems or old contradictions, thus virtual ethnicity, first, is defined by cultural forms and collective memory present, but also open for new trials, construction, and understanding of it. Technology provides tools and enables certain actions, but does not give recipes or force to act in a certain way. Although the internet gives tools we need so much, it can not solve problems that prevented people from creating communities in all times; they are: different interests, lack of confidence and tolerance, various superstitions, etc. Some people use the internet in order to escape from direct, more or less binding, communication to virtual space; others, on the contrary, successfully use it to forge closer social contacts. Technology itself just enables us to communicate globally, it does not determines the way and direction of contact and information we share.

Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/11177
Updated:
2020-08-14 10:34:37
Metrics:
Views: 27
Export: