Reflections of social issues in Lithuanian Ober Ost periodicals published during the First World War

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Reflections of social issues in Lithuanian Ober Ost periodicals published during the First World War
Alternative Title:
Socialinės problematikos atspindžiai Pirmojo Pasaulinio karo metų lietuviškoje periodinėje oberosto spaudoje
In the Journal:
Lithuanian Historical Studies. 2023, vol. 27, p. 111-160
Keywords:
LT
1915-1918. Kaizerinės Vokietijos okupacija.
Summary / Abstract:

LTXIX a. antrojoje pusėje Vakarų Europos šalių ūkyje formavosi gamybos struktūra, grindžiama nauja nuosavybės forma – kapitalu ir nauja darbo forma – samdomuoju darbu. Visuomenėse ėmė ryškėti šiuo pagrindu atsiradusios skirtys bei susipriešinimai–konfliktas tarp darbo ir kapitalo. Šį konfliktą, tapusį itin aktualų Vakarų šalyse, popiežius Leonas XIII tuomet įvardijo ,,socialiniu klausimu“. Šio klausimo svarstymas XX a. pradžioje tapo aktualus ir Lietuvoje, itin aktyviai jis svarstytas pirmiausia katalikiškoje terpėje. ,,Socialinis klausimas“, arba socialinė problema, jau tuomet suprastas kaip įvairialypis ir daugiašakis reiškinys, susijęs su skirtingomis visuomenės ir valstybės funkcionavimo sritimis. Nors problema buvo itin plačiai ir įvairiai įsivaizduojama, jos šerdis, arba pastovioji dalis, kiekvienu atveju išlieka šiuolaikinės socialinės apsaugos sferai daugmaž sutartinai priskiriami klausimai. Vokiečių okupacijos Lietuvoje laikotarpis Pirmojo pasaulinio karo metu tapo esmine startine pozicija siekiant savos valstybės socialinės apsaugos politikos, bet jis ligi šiol šiuo atžvilgiu tyrinėtas itin menkai. Tebėra neaišku, kaip (ir ar iš viso) vokiečių okupuotų lietuvių aplinkoje reflektuotos ikikarinės socialinės problemos, kaip suprastas jų santykis su ,,naujosiomis“ karo meto problemomis, kokios apskritai buvo prieškariu vykusio socialinio diskurso tendencijos (ar netgi likimas) naujomis aplinkybėmis. Visa tai paskatino šiame straipsnyje kuo detaliau pažvelgti į ,,socialinio klausimo“ diskursą lietuviškoje vokiečių okupuotos teritorijos Oberosto aplinkoje. Okupacijos specifika, pirmiausia totali visuomeninės minties kontrolė ir griežta cenzūra, lėmė, kad socialinį diskursą ėmėmės nagrinėti būtent lietuviškosios periodinės spaudos pagrindu – kaip tik per jį šis diskursas perspektyviausiai atsiskleidžia.Apie tokios spaudos rubrikas, temas, jų skirtumus bei tendencijas daugiau ar mažiau įmanoma kalbėti tik nuo 1917 m. pabaigos, kai atsirado pirmieji trys pačių lietuvių rengiami ir redaguojami periodiniai leidiniai. Jų puslapiuose publikacijos socialinėmis temomis randamos beveik nuo pirmųjų numerių pasirodymo, tik iš pradžių jos buvo pabrėžtinai atsargios, apsiribojo bendro moralinio pobūdžio pasvarstymais. 1918 m. spalio 15 d. panaikinus vokiečių cenzūrą, padėtis smarkiai keitėsi. 1918 m. pabaigoje leidiniai jau varžėsi tarpusavyje temų gausa bei pasisakymų atvirumu. Nors iš pat pradžių buvo įmanoma klasifikuoti publikacijas pagal aptarinėjamus klausimus, įžvelgti savarankiškus diskursus atskirose socialinės tematikos sferose, tačiau 1918 m. pabaigoje ši tematika labai diferencijavosi, struktūrizavosi, aiškiai išsiskyrė savarankiški diskursai, pvz., žemės reformos, darbininkų padėties klausimai. [Iš leidinio]

ENThis article presents a discussion of the perception and reflection of the so-called ‘social question’ or ‘social problems’ in Lithuanian Ober Ost periodicals during the First World War. The time of this war acts as a natural bridge between two different periods, where the prewar Lithuanian context was noted to have an exclusively public discourse on social issues, while as the war was ending, the foundations started being laid for social security policy in the hands of the Lithuanian state. Despite this, the war years in Lithuania, and especially the period under German occupation, have been poorly researched in terms of social issues. First of all, it is important to ascertain how (or whether) prewar social issues were reflected among Lithuanians under the German occupation, how this population related to the new problems of the war years, and generally speaking, what the prewar social discourse tendencies (or even the fate of the social discourse) under the new circumstances were. The specifics of the German occupation, primarily the total mind control of society, coupled with unprecedented censorship, determined that these questions will be discussed on the basis of the Lithuanian periodical press in particular. Ever since the first three Lithuanian periodicals started being published at the end of 1917, it has been more or less possible to identify the coverage of particular rubrics and topics, their differences, and their tendencies in the sphere of social issues.At first, the social discourse unfolded in these periodicals very cautiously and modestly, but after the lifting of censorship restrictions on 15 October 1918, the situation changed markedly. By the end of 1918, publications were already competing against each other in terms of their coverage of topics and the openness of their opinions. Social topics in these publications became differentiated and structured, with independent discourses standing out according to different spheres, e.g. on issues such as land reform and the situation of workers. Keywords: the social question, social security, First World War, German occupation, Lithuanian periodicals. [From the publication]

DOI:
10.30965/25386565-02701004
ISSN:
1392-2343; 2538-6565
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/106171
Updated:
2024-02-21 20:25:31
Metrics:
Views: 16    Downloads: 2
Export: