Lietuvos kaimo vietovių erdvinės transformacijos gyventojų gerovės kontekste

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Knygos dalis / Part of the book
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Lietuvos kaimo vietovių erdvinės transformacijos gyventojų gerovės kontekste
Contents:
1. Duomenys ir metodologija — 2. Istorinės kaimo raidos ir gyventojų gerovės formavimosi prielaidos: 2.1. Kaimo raidos bendrieji bruožai 1918-1940 metais; 2.2. Gyvenviečių sistemos pertvarka sovietmečiu - planingas buvusios ūkinės ir socialinės struktūros griovimas; 2.3. Bandymas kurti „sovietinę gerovę“ Lietuvos kaime — 3. Pagrindiniai kaimiškų vietovių transformacijos procesai po 1990 metų ir jų santykis su gyventojų gerove: 3.1. Ekonominės sistemos transformacija ir jos poveikis kaimiškoms teritorijoms; 3.2. Kaimo gyventojų skaičiaus ir gyvenviečių tinklo kaita; 3.3. Bendrieji gyventojų aptarnavimo institucijų raidos bruožai — Apibendrinimas.
Keywords:
LT
Kaimo vietovės; Gyventojų gerovė; Gyvenviečių sistemos pertvarkos; Ekonominės sistemos transformacijos; Gyventojų aptarnavimo institucijų raida.
EN
Rural areas; Welfare of the population; Settlement system transformation; Transformations of the economic system; Development of population service institutions.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamos gyvenamosios (plačiąja prasme) erdvės ir gyventojų gerovės sąsajos Lietuvos kaimiškose vietovėse. Pasirinkti gyvenviečių sistemos, gyventojų skaičiaus, socio-ekonominiai, gyventojų aptarnavimo įstaigų tinklo kaitos ir kiti Lietuvos kaimo vietovių raidos aspektai – kaip svarbūs, gyventojų gerovę lemiantys veiksniai. Skyriuje analizuojami klausimai tęsia pirmojoje monografijos dalyje iškeltų bendrosios socialinės raidos ir regioninių transformacijų aptarimą, tik šioje dalyje analizuojamos kaimiškos vietovės. Šiame straipsnyje analizuojami kaimiškų vietovių apgyvenimo erdviniai pokyčiai ir gyventojų gerovė yra labai glaudžiai susiję reiškiniai: gyventojų veikla siekiant gerovės keičia teritorijos sociodemografinius parametrus, o savo ruožtu kintanti erdvė daro įtaką gyventojų gerovei. Istoriškai keičiantis politinėms-ekonominėms sąlygoms, kaimo vietovės perėjo bent keletą formavimosi etapų, kurių metu tiek ūkininkavimo, tiek kaimo apgyvenimo sistema keista radikaliai. Vykę pokyčiai buvo susiję ne tik su žmonių darbo santykiais, gyvensena, gerovės siekimo būdais, bet ir su teritorine dedamąja: kaimo gyventojų migracijomis (savanorišku gyvenamosios vietos keitimu ar prievartiniu perkraustymu), kas sąlygojo gyvenviečių sistemos kaitą ir kt. Šis nuolatinis persikraustymas ar perkraustymas iš vienos gyvenamosios vietos į kitą Lietuvos kaimiškose vietovėse labai glaudžiai susijęs su gyventojų gerove. Tad kalbėdami apie gyvenviečių sistemos kaitą, migracijas, gyventojų skaičiaus kaitą, neišvengiamai kalbame ir apie gyvenamosios aplinkos kokybės kaitą; ir atvirkščiai – kalbėdami apie Lietuvos kaimo gyventojų gerovę, neišvengiamai susiduriame su gyventojų migracijos, ūkinių sąlygų, sociodemografinių sąlygų kaitos reiškiniais. [Iš straipsnio, p. 79]

ISBN:
9789955531661
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/91077
Updated:
2022-01-28 22:30:29
Metrics:
Views: 8    Downloads: 3
Export: