Darnaus vystymosi problemos Lietuvos kaimo raidos procese

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Darnaus vystymosi problemos Lietuvos kaimo raidos procese
Alternative Title:
Issues of sustainability in the process of Lithuanian rural development
In the Journal:
Tiltai [Bridges] [Brücken]. 2014, Nr. 3 (68), p. 17-33
Keywords:
LT
Diskriminacija. Konfliktai / Discrimination. Conflict; Ekonominė politika. Globalizacija. Integracija / Economic policy. Globalisation. Integration; Politika / Politics; Socialinės problemos / Social problems; Ugdymas / Education; Valstybė / State.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje autorius, išanalizavęs tarptautinius dokumentus, ratifikuotus Lietuvos Respublikos Seimo, taip pat galiojančius įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, teigia, kad gerovės valstybės kūrimo sėkmės prielaida yra darnus visuomenės vystymasis. Darnaus vystymosi siekis yra iššūkis ne tik ekonominės, ekologinės ir socialinės sistemų sąveikai, bet ir posistemių sąveikai sistemų viduje. Darnaus vystymosi deficitas socialinėje sistemoje ardo visuomenės struktūrą, sukuria prielaidas kai kurių socialinių grupių diskriminacijai, užribio socialinių grupių atsiradimui, socialinės atskirties didėjimui. Didėjantys socialinės atskirties mastai kelia grėsmę valstybės stabilumui ir saugumui, todėl svarbu laiku aptikti socialinės atskirties didėjimo priežastis ir jas šalinant eliminuoti krizinių situacijų formavimosi prielaidas. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Darnus vystymasis; Gerovės valstybė; Politika; Ugdymas; Socialinė atskirtis; Sustainable development; Welfare state; Policy; Education; Social exclusion.

ENThe author of the article, by way of applying theoretical analysis and using empirical evidence, as well as by analysing international documents ratified by the Seimas of the Republic of Lithuania, the laws in force, and the resolutions of the Government, argues that a prerequisite for the success in building a well fare state is sustainable development of society. The aspiration of sustainable development is a challenge not only to the interaction of the economic, ecological, and social systems, but also to the interaction of sub-systems within said systems. The deficit of sustainable development in the social system destroys the structure of the society, creates prerequisites for the discrimination of some social groups, for the marginalisation of social groups, and for the rise of social exclusion. The increasing level of social exclusion poses a threat to national stability and security, therefore, it is important to timely identify the causes of the rise of social exclusion and, by removing them, to eliminate the preconditions for the formation of crisis situations. [From the publication]

DOI:
10.15181/tbb.v68i3.882
ISSN:
1392-3137; 2351-6569
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/62296
Updated:
2021-01-17 16:40:43
Metrics:
Views: 16    Downloads: 5
Export: