Socialinės ir ekonominės naujų laisvės atėmimo bausmės atlikimo formų taikymo prielaidos Lietuvoje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Socialinės ir ekonominės naujų laisvės atėmimo bausmės atlikimo formų taikymo prielaidos Lietuvoje
In the Journal:
Teisės problemos. 2006, Nr. 4 (54), p. 5-49
Keywords:
LT
Bausmės. Bausmių vykdymas / Penalty. Law relating to prisons; Kriminologija / Criminology.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje analizuojamas laisvės atėmimo bausmės vykdymas Lietuvoje ir galimos šios bausmės atlikimo formų alternatyvos. Tai atviras kalinimas, trumpalaikės išvykos už įkalinimo įstaigos ribų, darbas ir (ar) mokymasis laisvėje, išvykos į namus (atostogos), galimybės steigti specializuotas įstaigas. Visa tai apžvelgiama baudžiamuoju politiniu, socialiniu ir ekonominiu mūsų šalies bei tarptautiniu kontekstu. Iliustracijai pateikiama nemažai skaičių, kurie neturėtų klaidinti – už kiekvieno jų slypi konkretus žmogus, jo likimas, pažymėtas konfrontacija su svarbiausiomis mūsų bendro gyvenimo normomis bei teisėsauga. Valstybės užduotis baudžiamosios politikos priemonėmis siekti, kad ši konfrontacija nebūtų gilinama ir plečiama, bet mažinama, siekiant integracijos ir socialinės taikos. [Iš leidinio]Reikšminiai žodžiai: Atlikimo formos ir alternatyvos; Baudžiamoji politika; Kalinys; Laisvės atėmimas; Laisvės atėmimo bausmė; Criminal policy; Forms of implementation and alternatives; Imprisonment; Prisoner.

ENThe paper analyses the execution of the imprisonment sentence in Lithuania and possible alternative forms of serving the sentence. These include open custody, short-term trips outside the custody institution, work and/or training in freedom, home trips (vacation), possibilities to establish specialised institutions. All this is examined in the penal political, social and economic national and international context. A lot of figures are used for illustration, which should not be misleading – each of them talks about a concrete person, his fate, marked by confrontation with the key norms of our common life and law enforcement. The task of the state is to undertake penal policy measures to seek that this confrontation is not made deeper and wider, but that it is actually reduced, seeking integration and social peace.

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39543
Updated:
2017-02-06 10:36:14
Metrics:
Views: 67
Export: