Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimo teorinės problemos

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimo teorinės problemos
Alternative Title:
Theoretical problems of delimitation of criminal and administrative responsibility
In the Journal:
Teisės problemos. 2004, Nr. 4 (46), p. 44-82
Keywords:
LT
Administraciniai nusižengimai; Administracinė teisė; Atsakomybių atribojimo problema; Baudžiamoji teisė; Nusikaltimas.
EN
Crime; Criminal Law, Administrative Law, the delimitation of responsibilities problem; Offence.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje nagrinėjama baudžiamosios ir administracinės atsakomybės atribojimo problema. Ji tapo ypač aktuali, kada naujasis Lietuvos Respublikos baudžiamasis kodeksas nustatė atsakomybę ne tik už nusikaltimus, bet ir už baudžiamuosius nusižengimus, kuriuos dažnai nėra lengva atskirti nuo administracinių teisės pažeidimų. Vadovaujantis vien šiuo metu teisinėje literatūroje bei įstatymų leidyboje vyraujančiaisJbnnaliais teisiniais kriterijais, ne visada galima pagrįstai atsakyti į klausimus, kodėl vienos veikos laikytinos nusikaltimais, kitos baudžiamaisiais nusižengimais, dar kitos - administraciniais teisės pažeidimais. Atsakymų į šiuos klausimus straipsnyje ieškoma kiek platesniame kontekste. Problema nagrinėjama ne tik baudžiamosios bei administracinės teisės teorijos, bet ir teisės filosofijos, teisės teorijos, kriminologijos bei kai kurių kitų mokslų požiūriu. Daugiausiai dėmesio skiriama baudžiamosios ir administracinės atsakomybės teisinės prigimties analizei, taip pat veikų kriminalizavimo ar administracinės atsakomybės už jas nustatymo kriterijams pagrįsti. Nagrinėjant šiuos klausimus, remiamasi malum in se ir malum pro-hibitum kategorijomis, atsižvelgiant į jų turinio dinamiką visuomenės ir jos vertybių raidoje. Nusikalstamų veikų ir administracinių teisės pažeidimų atribojimo kriterijai straipsnyje grindžiami objektyviais veikos požymiais, susijusiais su kėsinimosi objekto kaip teisinės vertybės socialine svarba, veikos pobūdžiu, jos socialiniu žalingumu bei pavojingumu, padarinių pobūdžiu bei dydžiu.Atsižvelgta ir į kai kurias kitas aplinkybes, susijusias su nagrinėjamų atsakomybės rūšių socialine bei teisine paskirtimi. Pagrįstas nusikalstamų veikų ir administracinių nusižengimų atribojimas kodeksų straipsniuose bei normose yra būtina sąlyga, siekiant užtikrinti adekvačias sankcijas ir jų sistemos darną tiek pagal kokybinius, tiek ir pagal kiekybinius šių sankcijų požymius. Straipsnyje nurodomi kai kurie šios darnos pažeidimai galiojančiuose kodeksuose. Vadovaujantis aptartaisiais kriterijais, dalį šių pažeidimų būtų galima pašalinti rengiant naująjį Administracinių teisės pažeidimų kodeksą. [Iš leidinio]

ENThe paper discusses the problem of delimitation of criminal and administrative responsibility. This problem becomes especially significant after approval of new Lithuanian Criminal code (2000) that together with the notion of crime provides also the notion of criminal offence because in many cases delimitation of administrative violation and criminal offence is far not obvious. Formal legal criteria accepted by most of current legal theoretics and ussualy applied in the legislation practice in many cases can not answer the question why some behavior is declared by law as a crime, as a criminal offence or as an administrative violation. The paper attempts to analyse this question in more wide context. It examines the problem not only from the viewpoint of criminal and administrative law but also from the viewpoint of legal philosophy, general legal theory, criminology and other related sciences. The paper concentrates on the nature of criminal and administrative responsibility, especially, when is reasonable to criminalise illegal behavior and when to provide administrative responsibility only.Analysis is grounded on the principles malum in se and malum prohibitum takes in to account that the meaning of these terms changes together with the evolution of the society and recognised value systems. Criteria for delimitation criminal and administrative responsibility proposed in this paper are based on objective features of illegal act, namely, on the significance of the violated values, character of the behaviour, its social harm and danger, and character and amount of consequences. They also take in to account the social and legal objectives of analysed kinds of responsibility. The paper argues that reasonable delimitation of criminal acts and administrative violations is the necessary precondition to establish relevant sanctions and to ensure integrity of the whole sanctions system according to qualitative as well as quantitative criteria. It discusses also some violations of integrity of sanction system noticed in actual codes. Authors believe that in the prepared new Code of Administrative Violations of Law part of diseased violations can be eliminated using proposed criteria. [text from author]

ISSN:
1392-1592; 2351-6364
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/39531
Updated:
2022-01-03 15:04:32
Metrics:
Views: 99
Export: