Baudžiamosios politikos tendencijos Lietuvos Respublikoje 1995-2004 metais

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Baudžiamosios politikos tendencijos Lietuvos Respublikoje 1995-2004 metais
Alternative Title:
Tendencies of the criminal policy of Lithuania of 1995–2004
In the Journal:
Teisė. 2005, t. 56, p. 64-91
Keywords:
LT
20 amžius. 1990-1999; 21 amžius; Teismai. Teismų praktika / Courts. Case-law.
Summary / Abstract:

LTStraipsnis „Baudžiamosios politikos tendencijos Lietuvos Respublikoje 1995-2004 metais“ skirtas Lietuvoje 1995-2004 m. vykdytos baudžiamosios politikos (kaip valstybės vykdomos socialinės politikos, kurios pagrindinis uždavinys yra nusikalstamumo kontrolė ir prevencija, dalies, kurią sudaro baudžiamųjų įstatymų kūrimas ir taikymas) tendencijų analizei ir įvertinimui, taip pat naujojo Lietuvos Respublikos BK atskirų nuostatų teoriniam pagrindimui ir jų taikymo teismų praktikoje vertinimui. Straipsnyje analizuojami nusikalstamumo būklė, struktūra ir dinamika Lietuvoje bei tokie vykdytos baudžiamosios politikos aspektai kaip baudžiamųjų įstatymų tobulinimo kryptingumas, bausmės paskirtis (tikslai), bausmių sistema ir bausmių rūšys, sankcijų rūšys ir struktūra, bausmių skyrimo taisyklės ir teismų praktika. Autorius, vertindamas Lietuvoje 1995-2002 m. vykdytą baudžiamąją politiką, ją apibrėžia kaip nenuoseklią ir nesubalansuotą. Be to, autoriaus nuomone, ji praktiškai neturėjo įtakos nusikalstamumo struktūrai ir dinamikai. Svarbų vaidmenį, dėl kurio valstybė vykdė būtent tokią baudžiamąją politiką, atliko neteisingas nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės priemonių parinkimas, o ypač baudžiamosios teisės galimybių pervertinimas. Tuo tarpu naujojo BK taikymo pirmieji rezultatai rodo, kad keičiasi baudžiamosios politikos tendencijos, ji tampa labiau subalansuota ir ekonomiškesnė baudžiamosios represijos požiūriu. [Iš leidinio]

ENThe article “Trends in Penal Policy in the Republic of Lithuania in 1995–2004” is dedicated to the analysis of trends and evaluation of criminal policy in Lithuania in 1995–2004 (as a part of the State’s social policy in drafting and applying criminal laws, with the main goal of carrying out control and prevention of crimes), theoretical substantiation of specific provisions of the new Criminal Code and evaluation of their practical application in the courts. The article analyses the status, structure and dynamics of criminality in Lithuania and such aspects of criminal policy as targeted development of criminal laws, the purpose of punishment, penal system and types of punishments, types and structure of sanctions, rules on imposition of penalties, and court practice. The author evaluates the criminal policy of Lithuania in 1995–2002 and defines it as inconsistent and unbalanced. Moreover, the author thinks that it did not have any practical impact on the structure and dynamics of criminality. The direction of criminal policy in Lithuania was largely determined by the wrong choice of crime prevention and control measures and overestimation of the possibilities of criminal law. On the other hand, the first results of application of the new Criminal Code demonstrate a change in penal policy trends towards a more balanced and economical policy in terms of penal repression.

ISSN:
1392-1274; 2424-6050
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/6007
Updated:
2018-12-20 23:06:52
Metrics:
Views: 57    Downloads: 18
Export: