Aktualios penitencinės reformos ir baudžiamosios politikos problemos

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Aktualios penitencinės reformos ir baudžiamosios politikos problemos
Alternative Title:
Urgent problems of penitentiary reform and penal policy
In the Journal:
Jurisprudencija [Jurisprudence]. 2000, Nr. 15 (7), p. 161-166
Keywords:
LT
Baudžiamoji politika; Bausmių vykdymas; Bausmių vykdymo kodeksas; Probacija, parolis; Tarpininkavimas.
EN
Code of implementation of penalties; Criminal policy; Execution of punishments; Mediation; Parol; Penal policy; Probation.
Summary / Abstract:

LTŠiomis dienomis Lietuvoje vyksta teisinės reformos procesas, tačiau daugelis penitencinės teisės ir veiklos bei baudžiamosios politikos problemų iki šiol beveik nesprendžiamos. Šio straipsnio tikslas – remiantis tyrimais perteikti konstruktyvius problemos sprendimo būdus, pakeičiant Bausmių vykdymo kodekso projekto pavadinimą į Pataisos kodeksą (Penitencinės veiklos) arba Elgesio su nuteistaisiais kodeksą, pritaikant pažangius užsienio valstybių baudžiamosios politikos elementus – atkuriamąjį teisingumą, probaciją, parolį, nuteistųjų skaičiaus įstaigose sumažinimo galimybes. Autorius pabrėžia, kad būtina keisti baudžiamąją politiką bei taikyti priemones, nesusijusias su laisvės atėmimu – nusikaltimas turėtų būti traktuojamas kaip kriminalinis konfliktas, kaip žmonių santykių atkūrimo problema. [Iš leidinio]

ENCurrently Lithuania is undergoing the process of legal reform. However, most of the problems of penitentiary activities and penal policy have not been fully analysed so far. The goal of this article is by referring to statistics to present constructive ways of solving the problem that is amending the project of Penal Code, Penitentiary Code or Code of Penitentiary Activities and applying such progressive elements of the penal policy of foreign countries as restorative justice, probation, parole and the means to reduce the number of offenders in correction institutions. The author emphasizes that it is essential to change the penal policy and to apply the means that are not connected with imprisonment. That means that a crime should be regarded as a criminal conflict and as a problem of the restoration of people's relations. [From the publication]

ISSN:
1392-6195; 2029-2058
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/33000
Updated:
2018-12-17 10:45:35
Metrics:
Views: 7    Downloads: 4
Export: