Kalinių ir darbuotojų santykių įkalinimo įstaigose svarba nuteistųjų integracijai ir įstaigoje vyraujančiai atmosferai

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Kalinių ir darbuotojų santykių įkalinimo įstaigose svarba nuteistųjų integracijai ir įstaigoje vyraujančiai atmosferai
Alternative Title:
Importance of relationships between prisoners and staff for integration of convicted persons and prevailing atmosphere in prison
In the Journal:
Summary / Abstract:

LTĮkalinimo įstaigos formuoja erdvę, kurioje daugumai jos gyventojų (kaliniams) reikia prisitaikyti prie nustatytos tvarkos ir jai paklusti, o kitiems tai yra darbo vieta – jų užduotis yra palaikyti šią tvarką ir atitinkamai reaguoti į jos pažeidimus. Įkalinimo įstaiga yra išskirtinė vieta ir gyvenimui, ir darbui, o tarp šių dviejų skirtingus vaidmenis atliekančių grupių susiklostantys santykiai daro didelę įtaką ne tik įstaigoje vyraujančiai atmosferai, bet ir kalinių integracijos perspektyvoms. Todėl tarptautiniuose kalinimo standartuose ir daugelio Vakarų kultūros šalių kalinimo praktikoje itin pabrėžiama šių santykių svarba – atitinkamas nuostatas ne tik įtvirtinant teisės aktuose, bet ir skiriant tam ypatingą dėmesį personalo mokymuose. Tačiau ir teisės normos, ir atitinkama praktika atsiranda tik tada, kai šių santykių svarba tampa visiškai akivaizdi. Šiame straipsnyje siekiama šį akivaizdumą atskleisti. [Iš leidinio]

ENPrison is the place of and with a special relationships. For the prisoners this is the dwelling-place and this is the workplace for the staff. The European Prison Rules (2006) provides, that in prisons particular attention shall be paid to the management of the relationship between first line prison staff and the prisoners under their care. Arrangements shall be in place to encourage the best possible communication among management, other staff, outside agencies and prisoners. The Europe Probation Rules (2010) provides, that probation agencies shall aim to reduce reoffending by establishing positive relationships with offenders in order to supervise (including control where necessary), guide and assist them and to promote their successful social inclusion. The promotion of constructive as opposed to confrontational relations between prisoners and staff will serve to lower the tension inherent in any prison environment and by the same token significantly reduce the likelihood of violent incidents and associated ill-treatment. A good and on mutual respect based relationships is the essential condition for good atmosphere in the prison and for the possibilities of successful positive influence to the prisoners for they integration in the society. But these things are not self-explanatory in post totalitarian states, also in Lithuanian prisons. This article deals with the importance of relationships between prisoners and staff, considering to criminological theories, international and national law, courts decisions, results of empirical researches. [From the publication]

ISSN:
1648-2425; 2345-0266
Subject:
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/79114
Updated:
2019-09-23 17:26:34
Metrics:
Views: 83    Downloads: 12
Export: