Žemaitijos miestelėnų įvardijimas XVI amžiuje

Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Žemaitijos miestelėnų įvardijimas XVI amžiuje
In the Journal:
Baltu filoloģija. 2005, t. 14, Nr. 2, p. 5-12
Keywords:
LT
Asmenvardžiai. Antroponimai / Personal names. Anthroponyms; Miestai ir miesteliai / Cities and towns.
Summary / Abstract:

LTStraipsnyje aptariamas Žemaitijos miestelėnų įvardinijimas XVI a. Straipsnio autorės teigimu, dažniausiai vyrai įvardijami vardu ir patronimu (71,7 proc.). Iš visų vyrų įvardijimų 60,6 proc. sudaro vardai, 39,2 proc. – patronimai. Asmenvardžių su priesaga -sk- nefiksuota. Dažniausiai patroniminės priesagos esančios slavų kilmės (78,8 proc.), lietuviškos patroniminės priesagos sudaro 21,2 proc. Vyrų įvardijimo ilgis – 1–2 asmenvardžiai. Vienanarių yra 15,5 proc., dvinarių – 84,5 proc. Su vardu užrašyti 99,4 proc. vyrų įvardijimų. 84,8 proc. vyrų vardų užrašyti su potencialiomis pavardėmis, 85,3 proc. – tai patroniminės priesagos vedinys. 14,7 proc. antroponimų neturi nei patroniminės kilmės priesagos, nei -sk- tipo priesagos. Su prievardžiais užrašyta 8,8 vyrų įvardijimų. Yra po vieną šeimyninės padėties ir giminystės bei tautybės prievardį. Yra 27 pareigybės, amato prievardžiai. Populiariausias moterų įvardijimo būdas – andronimas (55,6 proc. įvardijimų). Moterų įvardijimo ilgis – 1–3 asmenvardžiai. Vienanarių – 69,4 proc., dvinarių – 27,8 proc., trinarių – 2,8 proc. Moterų įvardijimuose 72,9 proc. asmenvardžių yra sudaryti iš šeimos narių antroponimų, 25 proc. yra vardai, 2,1 proc. – priesagos -iškė vediniai. 29 moterų andronimai slavų priesagų, 4 – lietuviškų priesagų vediniai. Su vardu užrašyti 33,3 proc. moterų įvardijimų. Su prievardžiais užrašyta 38,9 proc. moterų įvardijimų. Yra 13 šeimyninės padėties ir giminystės prievardžių, vienas tautybės prievardis.Reikšminiai žodžiai: Antroponimas; Patronimas; įvardijimas; Miestelėnas; Žemaitija (Samogitia); Anthroponym; Patronymic; Naming; Townspeople; Samogitia; Antroponimija; Patronimija; Vardynas; Asmenvardis; Potencialioji pavardė; Giminystės prievardis; Andronimas; Slaviška priesaga.

ENThe most common way of naming men is to use the personal name + patronymic (71.7%). Personal names comprise 60.6% of male names, patronymics - 39.2%. Personal names of the -sk- type have not been encountered. Patronymic suffixes in most cases are of Slavonic origin (78.8%). Lithuanian patronymic suffixes comprise 21.2%. The length of male names is one or two personal names. There are 15.5% one-member names, and 84.5% two-member names. 99.4% of male names are Christian names. 84.8% of male names are encountered with a potential surname. In 85.3% of the cases it is a derivative from the patronymic suffix. 14.7% are personal names without either the patronymic or -sk- suffix. Male names that include common words explaining personal names comprise 8.8%. Common words denoting family status, kinship and nationality have been recorded once each. 27 names include titles or trade names. The most popular female names are derived from male names (55.6%). The length of female names is from one to three personal names. One-member names comprise 69.4%, two-member names - 27.8%, names consisting of three parts - 2.8%. 72.9% of female names are derived from names of family members, 25% are names, 2.1% - are derivatives of the suffix -iškė. 29 female names derived from male names and have a Slavonic suffix and four are derivatives with Lithuanian suffixes. 33.3% of female names are recorded with the personal name. Female names derived from common nouns comprise 38.9%. 13 words denote family status and kinship, as well as one denoting nationality. [From the publication]

ISSN:
1691-0036
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/8361
Updated:
2021-03-01 08:51:47
Metrics:
Views: 39    Downloads: 7
Export: