The Early medieval graves of Groß Ottenhagen (Berezovka). On the way from Sambia to the middle reaches of the Niemen

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
The Early medieval graves of Groß Ottenhagen (Berezovka). On the way from Sambia to the middle reaches of the Niemen
Alternative Title:
Ankstyvųjų viduramžų Gross Ottenhagen (Berezovka) kapai. Pakeliui iš Sembos į Nemuno vidurupį
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2021, t. 28, p. 150-174
Notes:
Reikšminiai žodžiai: Prūsai; Ankstyvieji viduramžiai; Archyvinė archeologija; Degintiniai kapai; Laidojimo apeigos; 12 amžius; Žirgai; Gross Ottenhagen (Berezovka); Nemunas (Niemen); Upės; Prekybos keliai; Trade routes; Rivers; Horses; Prussians; Early Medieval period; Archival archaeology; Cremation graves; Burial rites; 12th century.
Keywords:
LT
Archeologija / Archaeology; Archyvai / Archives; Gross Ottenhagen (Berezovka); Kapinynai. Pilkapiai / Barrow. Burials; Nemunas (Niemen); Prekyba. Prekybos tinklas / Trade. Distributive trades; Prūsai / Prussians; Upės; Žirgai.
Summary / Abstract:

LT2003–2004 m. vykę kapinyno Groß Ottenhagen (Berezovka) archeologiniai tyrinėjimai yra pirmasis Vokietijos ir Rusijos archeologų mokslinio bendradarbiavimo Karaliaučiaus krašte (dab. Kaliningrado sritis) pavyzdys. Jų metu, taikant šiuolaikinius archeologinių tyrimų metodus, buvo surinkti naujausi ir reikšmingi duomenys apie šį paminklą, esantį istorinės Notangos teritorijoje. Tyrinėta kapinyno dalis priklauso vėlyviausiam Sembos-Notangos regiono prūsų kultūros vystymosi laikotarpiui. Iki tol apie Groß Ottenhagen žinota tik iš rytų Prūsijos archeologų tyrimų, vykdytų iki 1945 m. Tyrinėtas kapinynas buvo naudojamas per 1000 metų. Pagrindinė įkapių dalis turi artimas analogijas, žinomas iš kitų Sembos pusiasalio kapinynų medžiagos. Atitikmenų iš dalies žinoma Vidurio ir Pietvakarių Lietuvos (Skalva) kapinynuose. Sembos ir Notangos archeologinių kultūrų sąveika su Vidurio Lietuvos laidojimo paminklais atsiskleidžia per panašius papročius, mirusiuosius laidojant su žirgais ir jų aprangos dalimis. Tyrinėtame paminkle rasta bronzinė antkaklė ir įvijinė apyrankė šalia dekoruotų balnų kilpų rodo artimas sąsajas su Deimos žemupio kapinynų medžiaga.Iš lyginamosios artefaktų analizės galima spręsti, kad Groß Ottenhagen laidojimo papročiai buvo identiški Sembos kapinynams. Abiem teritorijoms būdingi degintiniai kapai su žirgų palaidojimais (aukomis), „Aschenplätze“ laidosenos atributai ir degintiniuose kapinynuose aptinkami griautiniai kapai. Remiantis įkapių analize ir stratigrafija, Groß Ottenhagen kapinyno XI–XIII a. chronologijoje galima būtų akcentuoti XII a. dalies Groß Ottenhagen kapinyno radinių panašumas į Vidurio Lietuvos kapinynų medžiagą sieja šią vietovę su Nemuno-Priegliaus prekybos keliu. Visgi atsižvelgiant, kad tyrinėtame kapinyne kol kas nėra aptikta importuotų prekių iš senosios Rusijos, tikėtina, kad Nemuno prekybos kelias turėjo mažesnę reikšmę Rytų prekyboje, palyginti su Vyslos ir Dauguvos kryptimis. Importuotų ir brangių įkapių Groß Ottenhagen stoka ir santykinai skurdžios tyrinėtų mirusiųjų įkapės šį paminklą leistų vertinti kaip periferinį vėlyvosios prūsų kultūros laidojimo paminklą. [Iš leidinio]

ENThe field research at Groß Ottenhagen (Berezovka) conducted in 2003 and 2004 was the first international scientific collaboration between German and Russian archaeologists in Kaliningrad region since 1945. The Groß Ottenhagen cemetery demonstrates almost continuous functioning for about 1,000 years, from the Roman Iron Age up to the Middle Ages. The part of the site considered in the article belongs to the last stage of the development of Sambian-Natangian culture among the Old Prussians in the 11th to the 13th centuries AD. Despite a first analysis by the excavators in 2005, this data from the cemetery has never been fully published. Groß Ottenhagen graves from the discussed period are represented by so-called double layer burial features, with human cremations on top of horse burials. The burial rites and grave goods at the cemetery are discussed in the context of archaeological material from the Sambian peninsula and southwest and central Lithuania. The relative chronology of Groß Ottenhagen is based on an analysis of grave goods, as well as the stratigraphy and the spatial distribution of the graves. According to the absence of imported/status goods at Groß Ottenhagen, the cemetery probably belonged to a peripheral group of the late Sambian-Natangian region culture of the Prussians. [From the publication]

DOI:
10.15181/ab.v28i0.2287
ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/93910
Updated:
2022-03-22 16:29:08
Metrics:
Views: 19    Downloads: 6
Export: