Warrior burials with knives-daggers: socio-cultural aspects of research : acomparative analysis of early migration period warrior graves in the Sambian-Natangian Group area (the Kaliningrad region of Russia)

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Anglų kalba / English
Title:
Warrior burials with knives-daggers: socio-cultural aspects of research: acomparative analysis of early migration period warrior graves in the Sambian-Natangian Group area (the Kaliningrad region of Russia)
Alternative Title:
Karių palaidojimai su kovos peiliais - sociokultūriniai tyrimų aspektai: ankstyvojo tautų kraustymosi karių kapų lyginamoji analizė Sambijos-Notangijoss grupės regione (Kaliningrado sritis, Rusija)
In the Journal:
Archaeologia Baltica. 2013, t. 19, p. 119-130
Keywords:
LT
Balteus Vidgiriai tipas; Etnokultūrinė kilmė; Kaliningrado sritis; Peiliai-durklai; Perpetė; Prussia muziejus; Sembos-Natangos grupė; Sembos-Notangos kultūra; Socialinis statusas; Tautų kraustymosi laikotarpis; Vakarų Lietuva; Vakarų baltai; Vidgirių tipo balteus.
EN
Balteus Vidgiriai; Balteus Vidgiriai type; Ethnocultural background; Kaliningrad region; Knives-daggers; Migration Period; Prussia-Museum; Sambian-Natangian Culture; Sambian-Natangian Group; Shoulder straps; Social status; West Balts; Western Lithuania.
Summary / Abstract:

LTKovos peiliai (vok. Dolchmesser) - vieni iš įspūdingiausių ir specifinių tautų kraustymosi periodo ginklo formų – labiausiai paplitę pietryčių Baltijos jūros regione. Ypač daug šių ginklų randama Vakarų Lietuvoje ir Kaliningrado regione. Deja, kovos peiliai yra mažiausiai tyrinėti Vakarų baltų kultūrų radiniai. Šiuo metu labiausiai paplitusi hipotezė apie šių ginklų kilmę ir jų šeimininkų socialinį statusą remiasi panašių ginklų, randamų Lietuvoje, tyrimais. Kadangi daugumos šio pobūdžio radinių, saugotų „Prūsijos“ muziejuje Karaliaučiuje, likimas po Antrojo pasaulinio karo buvo neaiškus, o kovos peilių buvo beveik nerandama Kaliningrado regione vykdomų tyrinėjimų metu, todėl buvo remtasi Lietuvos.archeologinės medžiagos tyrimų rezultatais. Šiuo metu kovos peilių tyrimų daugėja, nes buvo atrasta dauguma „Prūsijos“ muziejaus radinių. Tai leidžia palyginti prieškario ir pokario metais atliktus tyrimus ir suformuluotas išvadas. Dabartiniai tyrimai rodo, kad buvusios išvados apie kovos peilius ir perpetes (baltei Vidgiriai), kurie, kaip iki šiol manyta, sudarė vieną susijusį kompleksą, bent jau Sembos-Notangos kultūrinėje grupėje, turi būti iš esmės revizuotos. Toks pat tyrimas turi būti atliktas ir asmenų, turėjusių kovos peilius ir perpetes, socialinio statuso atžvilgiu.Taigi, tyrinėjant kovos peilius ir perpetes buvo nustatyta, kad baltei Vidgiriai buvo naudojamos jau vėlyvojo romėniškojo laikotarpio pabaigoje, tai yra anksčiau, nei pasirodė „klasikiniai“ kovos peiliai. Taigi egzistuojantys įsitikinimai, kad kovos peilių randama tik turtinguose kapuose arba kad šie peiliai priklausė profesionaliems kariams, a priori turintiems aukštą socialinį statusą visuomenėje, negali būti pagrįsta archeologine medžiaga. Palyginus visus atliktų tyrimų rezultatus atrodo, kad kovos peiliai Sembos-Notangos kultūroje buvo eilinio laisvo žmogaus ginklas. Taip pat reikia pažymėti, kad daugelis klausimų, susijusių su kovos peiliais ir perpetėmis, lieka neatsakyti. [Iš leidinio]

ENThe author presents some of his recent results and observations made within the framework of a research project devoted to a comparative typo-chronological analysis of Migration Period knives-daggers in the basin of the Baltic Sea, and to the study of socio-historical tendencies and events marked by the appearance of these artefacts. The intensification of field research in the region in recent years, as well as the rediscovery of parts of the former Prussia-Museum's collection and regained access to the archives of prewar researchers, has allowed the author to back up the study with an unprecedentedly high number of knife-dagger finds and relevant burial complexes. [From the publication]

ISSN:
1392-5520; 2351-6534
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/52582
Updated:
2018-12-28 18:13:42
Metrics:
Views: 5
Export: