Ugdymo proceso dalyvių (mokinių) požiūriai į mokymosi rezultatų tikrinimą ir vertinimą

Direct Link:
Collection:
Mokslo publikacijos / Scientific publications
Document Type:
Straipsnis / Article
Language:
Lietuvių kalba / Lithuanian
Title:
Ugdymo proceso dalyvių (mokinių) požiūriai į mokymosi rezultatų tikrinimą ir vertinimą
Alternative Title:
Student's points of few to the results of learning assessment
In the Journal:
Pedagogika. 2001, 48, p. 60-74
Keywords:
LT
Mokiniai; Mokymosi rezultatai; Mokinių ir mokytojų santykiai.
EN
Students; Results of learning; Student-teacher ratio.
Summary / Abstract:

LTVisas mokyklos veiklos procesas skiriamas mokiniui, todėl negali būti pasyvus ir pats mokymosi subjektas. Siekiant mokyklos kaitos, pirmiausia mokinių mokymosi rezultatų tikrinimo ir vertinimo srityje, svarbu atsižvelgti ir į pačių moksleivių nuomonę bei požiūrį į tiriamus klausimus. Straipsnyje siekta išsiaiškinti, kokią įtaką mokinių mokymosi rezultatų tikrinimas ir vertinimas daro mokinių ir mokytojų santykiams, su kokiomis problemomis susiduria mokiniai, siekdami gerų rezultatų, kaip jie vertina įvairių mokymosi rezultatų tikrinimo metodų taikymą ir kt. Neretai požiūris rodo pažintinį-emocinį asmenybės santykį su tikrovės objektais. Nagrinėjamas skirtingo amžiaus mokinių požiūris į darbą, mokymąsi, bendraklasius, mokytojus, tėvus bei kritiškas savęs vertinimas ir kt. Apklausoje dalyvavo pirmų ir antrų klasių gimnazijos mokiniai. Apklausos duomenys rodo, kad dauguma mokinių mokykloje jaučiasi gerai, beveik ketvirtadalis neturi jokių mokymosi problemų, gražiai bendrauja su bendraamžiais ir mokytojais. Tačiau nemažai mokinių yra įsitikinusių, kad mokytojai per daug iš jų reikalauja, užduoda daug ir sudėtingų namų darbų, neobjektyviai vertina jų atsakymus. Mokiniai labiau pasitiki tais mokytojais, kurie įdomiai veda pamokas, gerai išmoko, geba suprasti juos. Mokiniai pageidauja, kad ir ateityje geriau mokytų mokytojai negu būtų sudarytos sąlygos mokytis savarankiškai. Visiems, neatsižvelgiant į tai, ar mokiniams patinka, ar nepatinka mokytis, mokosi gerai, vidutiniškai ar silpnai, lengviau atsakinėti raštu.

ENEvery school’s activity is aimed at the pupil, therefore, the learner cannot be passive. To achieve school’s transformation, primarily in the area of checking and assessment of pupils’ learning outcomes, it is important to take into account pupils’ opinion and their attitude to the issues concerned. The purpose of the article was to find out what impact is made by checking and assessment of pupils’ learning outcomes on the relations between pupils and teachers, what problems pupils face when seeking for good results, what they think about the application of various methods for checking learning outcomes, etc. The attitude often shows the personality’s cognitive and emotional relation with the objects of the reality. The attitude of pupils of different age to work, learning, classmates, teachers, parents and critical self-esteem, etc. are analysed. The first and second form pupils of the gymnasium took part in the survey. The data of the survey show that the majority of pupils feel well at school, nearly a fourth have no learning problems, get on well with their peers and teachers. However, quite a few pupils are convinced that teachers are too demanding, give too much and complicated homework, are partial in the assessment of their responses. Pupils trust those teachers who give interesting lessons, teach them well and are able to understand them better. Pupils prefer that in the future they were taught by teachers rather than have opportunities for independent learning. Whether pupils like learning or not, whether they are good, mediocre or bad pupils, it is easier to give answers in writing for all of them.

ISSN:
1392-0340; 2029-0551
Related Publications:
Permalink:
https://www.lituanistika.lt/content/16781
Updated:
2018-12-17 10:52:42
Metrics:
Views: 10    Downloads: 2
Export: